what are you doing trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt

what are you doing trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt

what are you doing

phrase

  • used to ask what the interlocutor is currently doing.

bản dịch what are you doing

thêm

Quý khách đang xem: what are you doing trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt

  • en what are you doing

  • en what are you doing
    vi bạn đang làm gì?

what are you doing with the meter?

anh làm gì cái đồng hồ thế?

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

Xem nhiều hơn: Win 7 Coem Là Gì – Các Hình Thức Cấp Phép Windows 10 Từ Microsoft

what are you doing here?

Á! các ngươi làm gì ở đây?

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

what are you doing, mattie?

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

what are you doing?

Xem nhiều hơn: Dookki Vietnam

mấy người đang làm gì vậy?

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

what are you doing out here?

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

* the priest said to them: “what are you doing?”

thầy tế lễ hỏi họ: “các anh làm gì vậy?”.

jw2019

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~5-10k, ~10-20k, ~20-50k, ~50-100k, ~100k-200k, ~200-500k, ~1m

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *