Lạng Sơn: Chuyển biến tích cực từ chính sách, pháp luật đất đai

(TN&MT) – Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Luật Đất đai 2013, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều chuyển biến. Các chính sách, pháp luật về đất đai đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội và môi trường.

Bình đẳng trong tiếp cận đất đai

Theo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thành Phố Lạng Sơn, những năm qua, việc phân chia quỹ đất đai trên địa phận tỉnh được những cấp chính quyền sở tại thực thi bảo vệ những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, an ninh, phân phối nhu yếu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu suất cao sử dụng những loại đất. Đồng thời, tạo sự bình đẳng giữa những nhà đầu tư khi tiếp cận về đất đai, đã từng bước có những chủ trương để tập trung chuyên sâu đất đai, thực thi cánh đồng mẫu lớn, góp thêm phần đưa nông nghiệp tăng trưởng theo hướng tổng lực .
Việc giao đất, cho thuê đất bằng chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án Bất Động Sản, hạn chế dần việc can thiệp bằng những thủ tục hành chính trong tạo lập quỹ đất triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, từng bước hài hòa quyền lợi giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người có đất bị tịch thu, tạo sự công minh cho những đối tượng người dùng sử dụng đất .

Công tác xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch bảo đảm cho việc sử dụng đất đai và xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn văn minh, hiện đại đã được quan tâm thực hiện. Quỹ đất quy hoạch cho phát triển khu dân cư nông thôn như hạ tầng văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục,… cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu theo quy hoạch nông thôn mới. Đã có các chính sách, biện pháp đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế – xã hội, nông nghiệp nông thôn mới của địa phương.

Bên cạnh đó, trải qua triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo được quỹ đất dành cho tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, kiến thiết xây dựng kiến trúc, tăng trưởng đô thị được lan rộng ra ; dành được quỹ đất để đấu giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất góp phần đáng kể vào tăng trưởng và vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính ; chuyển dời cơ cấu tổ chức lao động và tăng thu cho ngân sách Nhà nước .
Theo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thành Phố Lạng Sơn, việc nghiên cứu và điều tra những lao lý kiến thiết xây dựng chính sách khuyến khích nhiều thành phần, tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong và ngoài nước tham gia góp vốn đầu tư vào thị trường bất động sản trên địa phận là rất là thiết yếu nhằm mục đích lôi kéo những nhà đầu tư vào tỉnh. Vì vậy, ngay sau khi kế hoạch tăng trưởng nhà ở vương quốc được nhà nước phê duyệt, tỉnh đã trang nghiêm tổ chức triển khai triển khai những chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về quản trị và tăng trưởng nhà ở .
Theo đó, tỉnh đã phê duyệt một số ít chương trình, đề án về tăng trưởng nhà ở như Đề án : tăng trưởng nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ; tương hỗ người có công với cách mạng về nhà ở ; tương hỗ nhà ở so với hộ nghèo theo chuẩn nghèo. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phát hành Chỉ thị số 21 – CT / TU ngày 4/5/2018 về tăng cường chỉ huy, chỉ huy công tác làm việc chỉnh trang tăng trưởng đô thị trên địa phận tỉnh …

Cùng với các chính sách của Trung ương, tỉnh đã thực hiện ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư về phát triển nhà ở, xây dựng các khu đô thị mới. Trong đó đã thu hút được một số nhà đầu tư trong nước đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu tái định cư, nhà ở thương mại… góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân trên địa bàn.

Trên địa phận tỉnh TP Lạng Sơn lúc bấy giờ có 5 khu đô thị mới đã được góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, gồm Khu đô thị Phú Lộc 1, 2, 3, 4 và Khu đô thị Nam Hoàng Đồng ; 1 khu dân cư N20, 1 dự án Bất Động Sản khu liên danh quốc tế ( Khách sạn – Sân golf Hoàng Đồng, thành phố TP Lạng Sơn ) .

Giai đoạn năm trước – 2020, Thành Phố Lạng Sơn đã tịch thu đất với tổng diện tích quy hoạnh 2.579,81 ha để triển khai 813 dự án Bất Động Sản .

Đảm bảo quyền lợi của người dân

Theo nhìn nhận của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh TP Lạng Sơn, qua công tác làm việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc phân chia, sử dụng đất đã tạo được nhiều thuận tiện về việc làm, không thay đổi đời sống cho người dân trải qua chuyển mục tiêu đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp .

Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất và chính sách miễn, giảm các loại thuế liên quan đến đất đai đã góp phần ổn định đời sống cho một bộ phận người dân nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, công tác làm việc lập và triển khai quy hoạch sử dụng đất đã sắp xếp quỹ đất hài hòa và hợp lý cho những khu giải quyết và xử lý chất thải, bãi rác, những khu đô thị và khu vực tăng trưởng sản xuất, kinh doanh thương mại, tạo môi trường tự nhiên sống lành mạnh cho người dân ; có chính sách chủ trương và giải pháp khuyến khích nhân dân bảo vệ rừng, tăng trưởng kinh tế tài chính đồi rừng, phủ xanh diện tích quy hoạnh đất trống giảm rủi ro tiềm ẩn xói mòn so với đất .
Ngoài ra, chủ trương bồi thường, tương hỗ và tái định cư do Nhà nước tịch thu đất đã góp thêm phần không thay đổi đời sống một bộ phận người dân trải qua chủ trương tương hỗ huấn luyện và đào tạo quy đổi ngành nghề, xử lý mối quan hệ quyền lợi giữa Nhà nước, người có đất bị tịch thu và nhà đầu tư .

Trong quá trình năm trước – 2020, Thành Phố Lạng Sơn đã tịch thu đất với tổng diện tích quy hoạnh 2.579,81 ha để thực thi 813 dự án Bất Động Sản. Trong đó : Thu hồi đất để thực thi những dự án Bất Động Sản vì mục tiêu quốc phòng an ninh là 25 dự án Bất Động Sản, tổng diện tích quy hoạnh tịch thu 171,92 ha ; Thu hồi đất để thực thi những dự án Bất Động Sản vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, quyền lợi công cộng là 788 dự án Bất Động Sản, tổng diện tích quy hoạnh tịch thu 2.407,89 ha .

Viết một bình luận