Version là gì?

Version có phiên âm tiếng Anh – Anh là /ˈvɜːʃn/ hay phiên âm Anh – Mỹ là /ˈvɜːrʒn/. Version có khá nhiều ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng nghĩa được hiểu chính xác nhất có nghĩa là “phiên bản”. Ngoài ra, các bạn hãy cùng Elight Learning English đi tìm hiểu về các ý nghĩa khác của version là gì nhé.

[external_link_head]

1 – Thông dụng thường dùng

1.1 – Danh từ

Lối giải thích (theo một quan điểm riêng); sự kể lại, sự thuật lại

The two versions of the same incident

Hai cách giải thích của một sự việc

Your version on the affair

Cách thuật lại của anh về việc ấy

[external_link offset=1]

Kiểu (dạng đặc biệt hoặc khác nhau chút ít của cái gì đã được chế tạo)

The standard version of this car

Kiểu tiêu chuẩn của chiếc ô tô này

Bản phóng tác (sự phỏng theo đặc biệt một cuốn sách, bản nhạc..)

The film version of ‘Jane Eyre’

Bản phóng tác phim của tiểu thuyết ‘ Jane Eyre’

2 – Chuyên ngành

2.1 – Y học

(thủ thuật) xoay thai 2 . (sự) biến đổi hướng, biến thái

2.2 – Cơ – Điện tử

Phương án, phiên bản, kiểu, dạng, bản dịch

[external_link offset=2]

2.3 – Toán & tin

Thế hệ

2.4 – Điện

Bản dịch

2.5 – Kỹ thuật chung

Bản phát hành

Biến thể

Biến tướng

[external_footer]

Viết một bình luận