Uwu Nghĩa Là Gì?

Ý nghĩa của từ uwu là gì:

uwu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ uwu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uwu mình

[external_link_head]


38 Uwu Nghĩa Là Gì?   8 Uwu Nghĩa Là Gì?

[external_link offset=1]

Khi ta ghi hoa hai chữ “u” thì sẽ có “UwU”. Đây là một biểu tượng khuôn mặt đáng yêu (hai chữ “u” là mắt còn “w” là miệng) được dùng như một nhãn dán (icon) trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ hiện nay trên Facebook.


7 Uwu Nghĩa Là Gì?   3 Uwu Nghĩa Là Gì?

uwu là từ viết tắt hoặc từ viết tắt được định nghĩa bằng ngôn ngữ đơn giản. Tiếng Anh đọc là jiu-đáp-b-liu-jiu.Là 1 liên hợp từ

Dùng trong mạng xã hội hiện nay, biểu thị cho khuôn mặt chữ u là mắt, còn w là miệng

[external_link offset=2]

vân – Ngày 22 tháng 6 năm 2020

[external_footer]

Viết một bình luận