Trắc nghiệm toán 8 (HKI) – Đại số 8 – Trần Kim Toàn – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

Trắc nghiệm toán 8 (HKI) – Đại số 8 – Trần Kim Toàn – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

(Tài liệu chưa được thẩm định)

Nguồn: sưu tầm

Người gửi: Trần Kim Toàn

Ngày gửi: 15h:15′ 0888806742

Dung lượng: 691.5 KB

Số lượt tải: 1784

Số lượt thích: 0 người

Quý khách đang xem: Trắc nghiệm toán 8 (HKI) – Đại số 8 – Trần Kim Toàn – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

Xem nhiều hơn: Trang thông tin chính thức & duy nhất của TS Lê Thẩm Dương

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8
Chương I :
Câu 1: Biết 3x+2(5-x) =0, giá trị của x là
a/ -8 b/-9 c/ -10 d/ kết quả khác
Câu 2 :Chọn câu trả lời đúng (2×3-3xy +12x).( bằng
a/ b/
c/ d/
Câu 3: Tích của đa thức: 4×5+7×2 và đơn thức -3×3 là
a/ 12×8+21×5 b/ -12×8+21×5 c/ 12×8-21×5 d/ -12×8-21×5
Câu 4 : Tích của đơn thức: x2 và đa thức 5×3 –x- là :
a/5×6 +x3 -x2 b/ -5×5-x3-x2 c/ 5×5-x3-x2
Câu 5: Tích của đơn thức x và đa thức 1-x là :
a/x2-x b/ 1-2x c/ x2+x d/ x-x2
Câu 6 : Xác định đúng sai :
a/3x.(5×2-2x+1)=15×3-6×2-3x b/(x2+2xy-3)(-xy)=-xy3-2x2y2+3xy
c/-5×3(2×2+3x-5)=-10×5-15×4+25×3 d/(-2×2+y2-7xy).(-4x2y2)=8x4y2+3xy4+28x2y3
Câu 7: Giá trị của x thoả mãn: 2x.(5-3x)+2x(3x-5) -3(x-7)=3 là :
a/ 6 b/-6 c/ 4 d/ -4
Câu 8 : Các biểu thức sau không nương tựa vào giá trị của biến đúng hay sai :
a/2(2x+x2)-x2(x+2)+(x3-4x+3) b/x(x2+x+1)-x2(x+1) –x+5
c/3x(x-2)-5x(x-1)-8(x2-3) d/2y(y2+y+1)-2y2(y+1)-2(y+10)
Câu 9 : Kết quả của phép tính ( là :
a/ b/ c/ d/
Câu 10 :Tính (a+b+c)(a2+b2+c2-ab-bc-ca) bằng :
a/a3+b3+c3 –abc b/ a3+b3+c3 +3abc c/ a3+b3+c3 –3abc d/ a3+b3+c3 +abc
Câu 11 :Tính và thu gọn : 3×2(3×2-2y2)-(3×2-2y2)(3×2+2y2) dược kết quả là :
a/ 6x2y2-4y4 b/ -6x2y2+4y4 c/-6x2y2-4y4 d/ 18×4 -4y4
Câu 12 :Biểu thức rút gọn và khai triển của R là :R=(2x-0888806742x)-(6-3x)(4x-2) là:
a/ 0 b/ 40x c/ -40x d/ Kết quả khác
Câu 13:Cho biểu thức : (3x-5)(2x0888806742x+3)(3x+7) kết quả thực hiện phép tính là
a/ 6×2 -15x -55 b/ -43x-55 c/ K lệ thuộc biến x d/ Kết qủa khác

Câu 14 : Tính (x-y)(2x-y) ta được :

a/ 2×2+3xy-y2 b/ 2×2-3xy+y2 c/ 2×2-xy+y2 d/ 2×2+xy –y2

Câu 15 : Tính (x2-2xy+y2).(x-y) bằng :

a/-x3-3x2y+3xy2-y3 b/x3-3x2y+3xy2-y3 c/x3-3x2y-3xy2-y3 d/-x3-3x2y+3xy2+y3

Câu 16 ; Biểu thức rút gọn của (2x+y)(4×2-2xy+y2) là :

a/ 2×3-y3 b/ x3-8y3 c/ 8×3-y3 d/8×3+y3

Câu 17 :Tính (x-2)(x-5) bằng

a/ x2+10 b/ x2+7x+10 c/ x2-7x+10 d/ x2-3x+10

Câu 18 ; Cho A=3.(2x-3)(3x+2)-2(x+4)(4x-3)+9x(4-x).Để A có giá trị bằng 0 thì x bằng : a/ 2 b/ 3 c/ Cả a,b đều đúng d/ Kết quả khác

Câu 19 :Tìm x biết (5x-3)(7x+2)-35x(x-1)=42. x bằng

a/ -2 b/ c/ 2 d/ Kết quả khác

Câu 20 :Tìm x biết (3x+5)(2x-0888806742x)(x+2)=x . giá trị x

Xem nhiều hơn: Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt biến tần Mitsubishi E700

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *