Trắc nghiệm lượng giác lớp 11 – ĐS-GT 11 – Trần Thị Thu Hồng – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

(Tài liệu chưa được thẩm định)

Nguồn:

Người gửi: Trần Thị Thu Hồng

Ngày gửi: 19h:04′ 0888806742

Dung lượng: 584.0 KB

Số lượt tải: 2121

[external_link offset=1]

Câu 1: Cho hàm số: , TXĐ của hàm số là:

A. B. C. D. R

Câu 2: Cho hàm số: , TXĐ của hàm số là:

A. B. C. D.

Câu 3: Cho hàm số: , TXĐ của hàm số là:

A. B. C. D. R

Câu 4: Cho hàm số: , TXĐ của hàm số là:

A. B. C. D=R D.

Câu 5: Cho hàm số: , GTNN của hàm số là:A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 6: Cho hàm số: , GTLN của hàm số là:A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

Câu 7: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:

A. B. C. D.

Câu 8: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:

A. B. C. D.

Câu 9: Cho phương trình: , pt có 1 họ nghiệm là:

A. B. C. D.

Câu 10: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:

A. B. C. D.

Câu 11: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm?

A. hoặc B. C. D.

Câu 12: Phương trình vô nghiệm khi

A. hoặc B. hoặc C. D.

Câu 12: Cho phương trình: , số nghiệm của pt thuộc khoảng là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 13: Cho phương trình: , nghiệm của pt thuộc khoảng là:

A. B. C. Đáp số khác D.

Câu 14: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:

A. B. C. D. Đáp số khác

Câu 15: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:

A. B. C. Vô nghiệm D. Đáp số khác

Câu 16: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:

A. B. C. D. Đáp số khác

Câu 17: Chọn khẳng định đúng

A.Hàm số tuần hoàn với chu kì B. Hàm số tuần hoàn với chu kì

C. Hàm số tuần hoàn với chu kì D. Hàm số tuần hoàn với chu kì

Câu 18: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:

A. B. C. D. Vô ngiệm

Câu 19: Cho phương trình: , nghiệm của pt là:

A. B.

C. D.

Câu 20: Giá trị nhỏ nhất của hàm số là A. B. C. D.

Câu 21: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

A. B. C. D.

Câu 22: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:

A. 3sin x – 3 = 0 B. C. 2sinx + 3 = 0 D. tanx + 2 = 0

Câu 23: Nghiệm của phương trình , với là

A. , B. C. D.

Câu 24: Tập xác định của hàm số là

A. \{} B.\{} C.\{} D.

Câu 25: Đồ thị hàm số y =cosx, y = sinx là đường:

A. Đường thẳng B. Cong kín C. Parabol D. Hình sin

Câu 26: Phương trình: (với ) có nghiệm là :

A. B. C. D.

Câu 27: Nghiệm là nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. B. C. D.

Câu 28: Nghiệm của phương trình (với ) là

A. B. C. D.

Câu 29: Nghiệm của phương trình (với ) là

A. B. C. D.

Câu 30: Nghiệm của phương trình (với ) là

A. B. C. D.

Câu 31: Phương trình : 2 vô nghiệm khi m là:

A. B. m 2 C. D.

Câu 32: Nghiệm của phương trình (với

[external_link_head]

[external_link offset=2]

[external_footer]

Viết một bình luận