TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC LỚP 10 – Đại số 10 – nguyễn thái dương – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

Kiểm tra 15′

(Tài liệu chưa được thẩm định)

Nguồn:

Người gửi: nguyễn thái dương

Ngày gửi: 18h:30′ 0987366789

Dung lượng: 415.5 KB

Số lượt tải: 2071

[external_link_head]

Số lượt thích: 0 người

[external_link offset=1]

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

LƯỢNG GIÁC- LỚP 10

Câu 1: Cho là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. B. C. D.

Câu 2: Cho . Tính

A. B. C. D. .

Câu 3: Rút gọn biểu thức sau

A. B. C. D.

Câu 4: Cho với . Tính giá trị của biểu thức :

A. . B. . C. . D.

Câu 5: Cho .Ta có:

A. B. Hai câu A. và C. C. D.

Câu 6: Cho và , khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. B. C. D.

Câu 7: Đơn giản biểu thức

A. B. C. cosx D.

Câu 8: Tính các giá trị lượng giác của góc

A.

B.

C.

D.

Câu 9: Nếu thì bằng bao nhiêu ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho . Khi đó bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Cho tam giác ABC. Chứng minh:

a. b. cos (A + B – C) = –cos 2C

c. d.

Câu 12: Góc 180 có số đo bằng rađian là

A. B. C. D.

Câu 13. Góc có số đo bằng độ là:

A. 180 B. 360 C. 100 D. 120

Câu 14. Chọn điểm A(1;0) làm điểm đầu của cung lượng giác trên đường tròn lượng giác. Tìm điểm cuối M của cung lượng giác có số đo .

A. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ I.

B. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ II.

C. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ III.

D. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ IV.

Câu 15. Trong các giá trị sau, nhận giá trị nào?

A. -0.7 B. C. D.

Câu 16. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A. B.

C. D.

Câu 17. Các cặp đẳng thức nào sau đây đồng thời xảy ra?

A. và B. và

C. và D. và

Câu 18. Cho biết . Tính

A. B. C. D.

Câu 19: Góc 180 có số đo bằng rađian là

A. B. C. D.

Câu 20. Góc có số đo bằng độ là:

A. 180 B. 360 C. 100 D. 120

Câu 21. Chọn điểm A(1;0) làm điểm đầu của cung lượng giác trên đường tròn lượng giác. Tìm điểm cuối M của cung lượng giác có số đo .

A. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ I.

B. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ II.

C. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ III.

D. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ IV.

[external_link offset=2]

Câu 22. Trong các giá trị sau, nhận giá trị nào?

A. -0.7 B. C. D.

Câu 23. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A. B.

C. D.

Câu 24. Các cặp đẳng thức nào sau đây đồng thời xảy ra?

A. và B. và

C. và D. và

Câu 25. Cho biết . Tính

A. B. C. D.

Câu 26. Cho với . Tính

A. B. C. D.

Câu 27. Tính biết

A. B. C.


Hãy thử nhiều lựa chọn khác

[external_footer]

Viết một bình luận