Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5 (có đáp án): Trung quốc thời phong kiến (phần 2).

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5 (có đáp án): Trung quốc thời phong kiến (phần 2).
Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5 (có đáp án): Trung quốc thời phong kiến (phần 2)

Với câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5: Trung quốc thời phong kiến (phần 2) có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Với câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 10.

Quý khách đang xem: Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5 (có đáp án): Trung quốc thời phong kiến (phần 2).

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5 (có đáp án): Trung quốc thời phong kiến (phần 2).

Câu 1. Ý nào không giải thích đúng tại sao kinh tế công thương nghiệp ở Trung Quốc sớm phát triển nhưng nền kinh tế tư bạn dạng chủ nghĩa vẫn không phát triển được ở nước này?

Quảng cáo

A. Do Trung Quốc không phát triển theo đúng mô hình của các nước phương Tây và Nhật Bản

B. Quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời vẫn được duy trì chặt chẽ ở Trung Quốc

C. Chế độ cai trị độc đoán của chính quyền phong kiến chuyên chế

D. Những mầm mống của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành yếu đuối

Đáp án: A

Câu 2. Chính sách đối ngoại nhất quán của các triều đại phong kiến Trung Quốc là gì?

A. Giữ quan hệ hữu hảo, thân thiên với các nước láng giềng

B. Luôn thực hiện chính sách “Đại Hán”, đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ

C. Chinh phục thế giới thông qua “con đường tơ lụa”

D. Liên kết với các nước lớn, chinh phục các nước nhỏ dại, yếu

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 3. Hãy liên hệ: Lịch sử Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào bởi chính sách đó

A. Có quan hệ bang giao hữu nghị, cùng phát hành

B. Trở thành đối tượng xâm lược của tất cả các triều đại phong kiến ở Trung Quốc

C. Trở thành đối tượng xâm lược của một số các triều đại phong kiến ở Trung Quốc

D. Đất nước không sản xuất được

Đáp án: B

Câu 4. Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lược Việt Nam đầu tiên và đã thất bại

A. Triều Tần      B. Triều Hán

C. Triều Đường      D. Triều Minh

Đáp án: A

Câu 5. Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lấn nước ta và đặt ra “An Nam đô hộ phủ”?

A. Tần      B. Hán

C. Đường      D. Minh

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 6. Phật lạnh lẽoo ở Trung Quốc thịnh hành nhất vào triều đại nào?

A. Hán      B. Đường

C. Minh      D. Thanh

Xem nhiều hơn: Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT23

Đáp án: B

Câu 7. Một thành phầm văn học đã được dựng thành phim nổi tiếng thế giới phản ánh rõ điều đó là?

A. Thủy hử

B. Tây du kí

C. Hồng lâu mộng

D. Tam quốc diễn nghĩa

Đáp án: B

Câu 8. Người đầu tiên khởi xướng Nho giáo là

A. Khổng Tử

B. Mạnh Tử

C. Tuân Tử

D. Tất cả các nhân vật trên

Đáp án: A

Câu 9. Nho giáo trở thành quả cụ sắc bén phục vụ nhà nước phong kiến, trở thành cơ sở tư tưởng của chế độ phong kiến Trung Quốc từ triều đại

A. Tần      B. Hán

C. Đường      D. Minh

Đáp án: B

Câu 10. Ý nào không phản ánh đúng nội dung chủ quản của Nho giáo?

A. Quan niệm về quan hệ giữa vua – tôi, cha – con, thê thiếp – chồng.

B. Đề cao quyền bình đẳng của thiếu phụ

C. Đề xướng nhân loại phải tu nhân, rèn luyện đạo đức

D. Giáo dục con người phải thực hiện đúng bổn phận với quốc gia, với gia đinh

Đáp án: B

Câu 11. Tại sao Nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc cũng như ở một số nước phương Đông khác, trong đó có Việt Nam?

A. Là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền

B. Phù hợp với tư tưởng đạo đức truyền thống của người phương Đông

C. Nội dung tư tưởng có tính tiến bộ, nhân văn hơn hẳn

D. Có tác dụng giáo dục con người phải thực hiện bổn phận

Đáp án: A

Câu 12. Người đặt nền móng cho việc nghiên cứu Sử học một cách chủ quyền ở Trung Quốc là

A. Tư Mã Thiên

B. La Quán Trung

C. Thi Nại Am

D. Ngô Thừa Ân

Đáp án: A

Câu 13. Loại hình văn học nổi bật nhất dưới thời Đường là

A. Thơ      B. Kinh kịch

C. Tiểu thuyết      D. Sử thi

Đáp án: A

Câu 14. Một loại hình văn học – nghệ thuật rất sản xuất dưới thời Minh, Thanh là

A. Thơ

B. Kịch nói

C. Kinh kịch

D. Tiểu thuyết

Đáp án: D

Câu 15. Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc là

A. Phương pháp luyện sắt, làm men gốm, la bàn, thuốc sung

B. Phương pháp luyện sắt, đúc sung, thuốc sung, làm men gốm

C. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng

D. Giấy, kĩ thuật in, phương pháp luyện sắt, thuốc súng

Đáp án: C

Câu 16. Ý đúng nhất về mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội phong kiến Trung Quốc thông qua sơ đồ sau là gì?

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5 (có đáp án): Trung quốc thời phong kiến (phần 2).

A. Phản ánh các mối quan hệ xã hội chằng chéo, tinh vi

B. Xã hội phân chia thành nhiều ách thống trị, nông dân là lực lượng sản xuất chính và phải chịu mọi gánh nặng xã hội

C. Ruộng đất chi phối mọi mối quan hệ xã hội

Xem nhiều hơn: Ê nhóc, anh yêu em

D. Vua, quan lại, địa chủ thuộc giai cấp giai cấp

Đáp án: B

Câu 17. Hãy sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian xuất hiện: 1. Cố cung Bắc Kinh; 2. Tượng người bằng đất nung; 3. Thơ Đường.

A. 1, 2, 3

B. 3, 1, 2

C. 2, 3, 1

D. 2, 1, 3

Đáp án: C

Câu 18. Mỗi nội dung ở cột bên trái gắn với triều đại phong kiến Trung Quốc nào ở cột bên phải?

1. Chế độ phong kiến Trung Quốc

2. Chế độ phong kiến Trung Quốc tạo ra đến đỉnh cao

3. Mầm mống kinh tế tư bạn dạng chủ nghĩa xuất hiện Trung Quốc

4. Chế độ phong kiến Trung Quốc suy vong

a) Đường

b) Tần, Hán

c) Thanh

d) Minh

A. 1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c.

B. 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.

C. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.

D. 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – d.

Đáp án: A

Câu 19. Hãy sắp xếp các nhân vật sau theo đúng trình tự thời gian về các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Trung Quốc thời phong kiến: 1. Lý Tự Thành; 2. Trần Thắng – Ngô Quang; 3. Chu Nguyên Chương; 4. Hoàng Sào

A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 4, 3, 1

C. 4, 3, 2, 1

D. 2, 4, 1, 3

Đáp án: B

Câu 20. Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ vào cuối mỗi triều đại phong kiến Trung Quốc?

A. Triều đại phong kiến suy sụp, mâu thuẫn xã hội sâu sắc, đời sống của người nông dân quá đau khổ

B. Sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến, đời sống người nông dân quá khổ cực

C. Mâu thuẫn xã hội sâu sắc, các thế lực ngoại bang xâm lược, đời sống người dân quá khổ cực

D. Nhà nước không chăm lo đến đời sống của nông dân.

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 10 có đáp án, hay khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 5 có đáp án năm 2021 mới nhất
  • Trắc nghiệm Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 1)
  • Trắc nghiệm Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 6 có đáp án năm 2021 mới nhất
  • Trắc nghiệm Bài 7: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 1)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
  • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
  • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên máy tính bảng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận dài lâu.
Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *