Tổng hợp đề thi Phương pháp nghiên cứu khoa học – PPNCKH – Áo kiểu đẹp

Tổng hợp đề thi Phương pháp nghiên cứu khoa học – PPNCKH – Áo kiểu đẹp

Các mẫu đề thi Phương pháp nghiên cứu khoa học được các bạn sinh viên ở các khóa trước sưa tầm vào lưu lại sau đó chia sẻ cho các game thủ khóa sau. Tuy mỗi đề thi mỗi năm có khác nhau, nhưng nhìn vào các game thủ sẽ hình dung được bố cục, phân bổ nội dung đề thi theo chương trình học để ôn luyện tốt hơn.

Do đề thi được chép lại bằng trí nhớ của các bạn khóa trước nên nhiều câu cú có thể không mạch lạc, chữ viết tắt nhiều… thì mong rằng các người chơi đừng nản lòng mà bỏ qua.

Quý khách đang xem: Tổng hợp đề thi Phương pháp nghiên cứu khoa học – PPNCKH – Áo kiểu đẹp

Đề 1:

Trong nhận định về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam hiện giờ có đoạn viết:

Qua gần 25 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tích đầy ấn tượng trong tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo… Về cốt yếu, những thành tựu tăng trưởng đã đến được với đại bộ phận người dân, thể hiện ở mức tăng rõ rệt về thu nhập và tiêu dùng của tất cả các nhóm dân cư trong thời gian qua. Tuy nhiên nền kinh tế cũng đang bộc lộ ngày càng rõ những lo ngại về chất lượng và sự bền vững của quá trình tăng trưởng, xét cả về trung hạn và dài hạn… Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, thể hiện ở các vấn đề xã hội và môi trường ngày càng bức xúc.

YÊU CẦU:

Câu 1 (1 điểm): Từ nhận định trên đây, anh (chị) phát hiện vấn đề nghiên cứu. Từ vấn đề đã được phát hiện, hãy đặt tên một đề tài nghiên cứu.

Câu 2 (1 điểm): Xác định: mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và cái mới của đề tài.

Câu 3 (1 điểm): Xác định loại hình nghiên cứu của đề tài.

Câu 4 (2 điểm): Phương pháp nghiên cứu chính của đề tài? Vì sao đề tài lại sử dụng nguyên lý nghiên cứu đó?

Câu 5 (2 điểm): Xác định: khái niệm được sử dụng trong đề tài đã chọn và thực hiện các thao tác logic với khái niệm đó (phát biểu khái niệm, xác định nội hàm, ngoại diên của khái niệm và xác định tính chân thực, chính xác của khái niệm theo các quy tắc định nghĩa khái niệm)

Câu 6 (3 điểm): Xác định tối thiểu 3 vấn đề căn bản nhất phải giải quyết trong đề tài đó? Mối quan hệ giữa các vấn đề đó?

Đề 2:

Theo báo điện tử VnEconomy:

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, từ năm 2006 đến nay, cơ quan này đã phát hiện và xử lý 23 trường hợp sai phạm, tham nhũng ở cả ba cấp, trong đó có 8 vụ việc thuộc các cơ sở giáo dục do Bộ quản lý, 2 cơ sở thuộc Bộ và ngành khác, còn lại 13 vụ thuộc quản lý của địa phương. Phần lớn các vụ sai phạm, tham nhũng trên có liên quan đến công tác quản lý tài chính, thu và nhận tiền trái quy định, tổ chức tuyển sinh, cấp bằng không đúng quy định, chạy điểm…

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý, các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục tuy không thông thường, thiệt hại về kinh tế nhiều, song đã gây nên những hậu quả xấu về nhiều mặt, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, của giáo viên, cán bộ quản lý, từ đó làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với một số cơ sở giáo dục. Đặc biệt, những hành vi như chạy điểm, mua bằng, mau chứng chỉ… đã làm phương hại đến hệ thống giáo dục quốc dân.

YÊU CẦU:

Câu 1 (1 điểm): Từ nhận định trên đây, anh (chị) phát hiện vấn đề nghiên cứu. Từ vấn đề đã được phát hiện, hãy đặt tên một đề tài nghiên cứu.

Câu 2 (1 điểm): Xác định: mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và cái mới của đề tài.

Câu 3 (1 điểm): Xác định loại hình nghiên cứu của đề tài.

Câu 4 (2 điểm): Phương pháp nghiên cứu chính của đề tài? Vì sao đề tài lại sử dụng phép tắc nghiên cứu đó?

Câu 5 (2 điểm): Xác định: khái niệm được sử dụng trong đề tài đã chọn và thực hiện các thao tác logic với khái niệm đó (phát biểu khái niệm, xác định nội hàm, ngoại diên của khái niệm và xác định tính chân thật, chính xác của khái niệm theo các quy tắc định nghĩa khái niệm)

Câu 6 (3 điểm): Xác định tối thiểu 3 vấn đề cơ bản nhất phải giải quyết trong đề tài đó? Mối quan hệ giữa các vấn đề đó?

Đề 3:

Theo kết quả của cuộc điều tra, khảo sát thực tế cho thấy: Trong thời ký đổi mới ở Việt Nam, các nguồn lực cho phát triển sản xuất, kinh doanh như các nguồn lực tự nhiên, nguồn lực công tích, vốn…đã không ngừng được khai thác và không ngừng được phát huy. Điều đó được thể hiện tổng hợp ở tốc độ tăng trưởng GDP tương đối đều và ở mức cao trong nhiều năm. Tuy nhiên, nhiều nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế vẫn chưa được khai thác ở mức triệt để, đồng thời hiệu quả sử dụng các nguồn lực vẫn còn chưa thực sự có hiệu quả.

YÊU CẦU:

Câu 1 (1 điểm): Từ nhận định trên đây, anh (chị) phát hiện vấn đề nghiên cứu. Từ vấn đề đã được phát hiện, hãy đặt tên một đề tài nghiên cứu.

Câu 2 (1 điểm): Xác định: mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và cái mới của đề tài.

Câu 3 (1 điểm): Xác định loại hình nghiên cứu của đề tài.

Câu 4 (2 điểm): Phương pháp nghiên cứu chính của đề tài? Vì sao đề tài lại sử dụng phép tắc nghiên cứu đó?

Câu 5 (2 điểm): Xác định: khái niệm được sử dụng trong đề tài đã chọn và thực hiện các thao tác logic với khái niệm đó (phát biểu khái niệm, xác định nội hàm, ngoại diên của khái niệm và xác định tính chân thực, chính xác của khái niệm theo các quy tắc định nghĩa khái niệm)

Câu 6 (3 điểm): Xác định tối thiểu 3 vấn đề cốt yếu nhất phải giải quyết trong đề tài đó? Mối quan hệ giữa các vấn đề đó?

Đề 4:

Trong nhận định về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam bây chừ có đoạn viết:

Qua gần 25 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tích đầy ấn tượng trong tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo… Về chủ đạo, những thành tựu tăng trưởng đã đến được với đại bộ phận người dân, thể hiện ở mức tăng rõ rệt về thu nhập và tiêu dùng của tất cả các nhóm dân cư trong thời gian qua. Tuy nhiên nền kinh tế cũng đang bộc lộ ngày càng rõ những lo ngại về chất lượng và sự bền vững của quá trình tăng trưởng, xét cả về trung hạn và dài hạn… Chất lượng tăng trưởng kinh tế không cao, thể hiện ở tốc độ chuyển dịch cơ cấu chậm, tính hiệu quả và sức cạnh tranh thấp…

YÊU CẦU:

Câu 1 (1 điểm): Từ nhận định trên đây, anh (chị) phát hiện vấn đề nghiên cứu. Từ vấn đề đã được phát hiện, hãy đặt tên một đề tài nghiên cứu.

Câu 2 (1 điểm): Xác định: mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và cái mới của đề tài.

Câu 3 (1 điểm): Xác định loại hình nghiên cứu của đề tài.

Câu 4 (2 điểm): Phương pháp nghiên cứu chính của đề tài? Vì sao đề tài lại sử dụng lý lẽ nghiên cứu đó?

Câu 5 (2 điểm): Xác định: khái niệm được sử dụng trong đề tài đã chọn và thực hiện các thao tác logic với khái niệm đó (phát biểu khái niệm, xác định nội hàm, ngoại diên của khái niệm và xác định tính chân thật, chính xác của khái niệm theo các quy tắc định nghĩa khái niệm)

Câu 6 (3 điểm): Xác định tối thiểu 3 vấn đề cốt yếu nhất phải giải quyết trong đề tài đó? Mối quan hệ giữa các vấn đề đó?

Đề 5:

Câu 1: (2 điểm) Cho đoạn văn bạn dạng sau:

C. Mác nói: “Tư bản không hề phát minh ra công trạng thặng dư. Ở khắp mọi nơi, hễ chỗ nào một bộ phận xã hộ nắm độc quyền những tư liệu sản xuất, thì người công nhân, tự do hay không tự do, đều buộc phải thêm vào thời gian trội ra dùng để sản xuất ra tư liệu sinh hoạt cho kẻ sở hữu các tư liệu sản xuất”.

Trong đó, khái niệm nào đã được định nghĩa? Hãy kiểm tra định nghĩa ấy bằng các quy tắc định nghĩa.

Câu 2: (2 điểm) Phân tích cơ sở lý luận, phạm vi và cách vận dụng phương pháp lịch sử – logic trong nghiên cứu khoa học? Cho ví dụ minh họa.

Câu 3: (3 điểm) Từ nhận định:

Tổng kết sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, có nhận định:

Trong những năm qua, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những chiến thắng rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế – xã hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá nhanh. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xây dựng bước đầu. Hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại có bước tiến mới rất quan trọng. Tuy nhiên, nhiều nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế vẫn chưa được khai thác ở mức triệt để, đồng thời hiệu quả sử dụng các nguồn lực vẫn còn chưa thực sự có hiệu quả.

Xem nhiều hơn: bài tập lớp 2 – Toán học 2 – đới thị vân anh – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

Yêu cầu:

– Từ nhận định trên, hãy phát hiện các vấn đề nghiên cứu.

– Qua đó, lựa chọn một vấn đề nghiên cứu, hiện ra đề tài khoa học và đặt tên cho đề tài ấy.

– Đề tài đó thuộc loại hình nghiên cứu nào?

Câu 4: (3 điểm)

Bố cục, kết cấu của đề bài, mối quan hệ giữa các phần, các chương của đề tài trên?

Đề 6:

Câu 1: (2 điểm) Cho đoạn văn phiên bản sau:

Muốn rút được giá trị từ việc tiêu dùng hàng hóa, thì người chu tiền của chúng ta phải có được điều may mắn là phát hiện được…trên thị trường một thứ hàng hóa mà bản thân giá trị sử dụng của nó có cái đặc tính độc đáo là làm một nguồn sinh ra giá trị – một thứ hàng hóa mà khi tiêu dùng nó thật sự thì vật hóa được công sức, và do đó sẽ tạo được giá trị. Và người chủ tiền đã tìm được thứ hàng hóa đặc biệt ấy trên thị trường – đó là năng lực công huân hay sức lao động”.

Yêu cầu: xác định trong đoạn văn phiên bản trên:khái niệm nào đã được định nghĩa? Hãy kiểm tra định nghĩa ấy bằng các quy tắc định nghĩa.

Câu 2: (2 điểm) Phân tích cơ sở lý luận, phạm vi và cách vận dụng phương pháp quy nạp và diễn dịch trong nghiên cứu khoa học? cho ví dụ minh họa?

Câu 3: (3 điểm) Từ nhận định:

“Sau hơn 20 năm đổi mới, nước ta đã chuyển đổi thành quả từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tuy nhiên, quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN………………………………….”

Đề 7:

Câu 1: (2 điểm) Cho đoạn văn bản sau:

“Muốn rút được giá trị từ việc tiêu dùng hàng hóa, thì người chủ tiền của chúng ta phải có được điều may mắn là phát hiện được…trên thị trường một thứ hàng hóa mà bản thân giá trị sử dụng của nó có cái đặc tính độc đáo là làm một nguồn sinh ra giá trị – một thứ hàng hóa mà khi tiêu dùng nó thật sự thì vật hóa được công lao, và do đó sẽ tạo được giá trị. Và người chủ tiền đã tìm được thứ hàng hóa đặc biệt ấy trên thị trường – đó là năng lực công sức hay sức công huân”.

Yêu cầu: xác định trong đoạn văn bạn dạng trên:khái niệm nào đã được định nghĩa? Hãy kiểm tra định nghĩa ấy bằng các quy tắc định nghĩa.

Câu 2: (2 điểm) Phân tích cơ sở lý luận, phạm vi và cách vận dụng phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể trong nghiên cứu khoa học? Cho ví dụ minh họa.

Câu 3: (3 điểm) Cho biết tình hình thực tế sau đây:

“Khi người tiêu dùng có thói quen sử dụng hàng nội địa sẽ góp phần kích thích sản xuất trong nước phát triển, tạo thêm công ăn việc làm cho người công sức. Đồng thời cũng buộc các doanh nghiệp trong nước phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam với các mặt hàng ngoại nhập”.

Yêu cầu:

– Từ nhận định trên, hãy phát hiện vấn đề nghiên cứu.

– Qua đó, lựa chọn một vấn đề nghiên cứu, xuất hiện đề tài khoa học và đặt tên cho đề tài ấy.

– Đề tài đó thuộc loại hình nghiên cứu nào?

Câu 4: (3 điểm)

Bố cục, kết cấu của đề tài, mối quan hệ giữa các phần, các chương của đề tài trên?

Đề 8:

Câu 1: (3 điểm) Cho biết lập luận sau đây”

“Theo Kinh tế chính trị học Mác xít thì quy luật giá trị thặng dư là quy luật cốt yếu của nền kinh tế thị trường TBCN. Mặt khác, chúng ta cũng biết rằng: không thể đồng nhất nền kinh tế các nước XHCN với nền kinh tế các nước TBCN. Do vậy, cũng có nói: Trong nền kinh tế thị trường XHCN ở Việt Nam không thể có sự tác động cảu quy luật giá trị thặng dư”.

Yêu cầu: Trên cơ sở các nguyên tắc logic và kiến thức về kinh tế học, hãy bình luận lập luận trên đây. Nếu anh chị quan niệm lập luận trên đây là chưa đảm bảo tính chính xác về quy luật logic trong suy luận thì hãy chỉ rõ lập luận trên vi phạm quy tắc nào?

Câu 2: (2 điểm) Phân tích cơ sở lý luận, phạm vi và cách vận dụng phương pháp phân tích – tổng hợp trong nghiên cứu khoa học? Cho ví dụ minh họa.

Câu 3: (3 điểm) Cho nhận định:

“Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước là yêu cầu và yêu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế – xã hội cũng như hội nhập kinh tế quôc tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay”.

Yêu cầu:

– Từ nhận định trên, hãy phát hiện vấn đề nghiên cứu.

– Qua đó, lựa chọn 1 vấn đề nghiên cứu, hình thành đề tài khoa học và đặt tên cho đề tài ấy.

– Đề tài đó thuộc loại hình nghiên cứu nào?

Câu 4: (3 điểm)

Bố cục, kết cấu của đề tài, mối quan hệ giữa các phần, các chương của đề tài trên?

Đề 1

1, Nghiên cứu KH là gì? Chức năng của Nghiên cứu khoa học? Lấy ví dụ và giải thích.

2, Mọi mác xít đều khẳng định vật chất có trước ý thức/ Platon không khẳng định vật chất có trc ý thức => Platon không phải là mác xít

– Đây là suy luận i? Thuộc loại hình nào, nêu mô hình của suy luận?

– Suy luận này có đảm bảo phù hợp quy tắc ko? Nếu có thì đảm bảo những luật lệ logic nào?

3, Cho 1 đoạn văn về thực trạng và hiệu quả sử dụng nguồn lực của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

-nêu các vấn đề nghiên cứu ở nhận định trên

-qua đó lựa chọn 1 đề tài nghiên cứu khoa học

-xác định các loại hình nghiên cứu khoa học tỏng đề tài đó

Đề 2

câu 1: nghiên cứu khoa học là gì? nêu luật lệ đặt tên đề tài, tên mục, tiểu mục, cho vd (2đ)

câu 2: cho khái niệm:

sản xuất tự cấp tự túc là 1 tổ chức kinh tế mà ở đó vật phẩm đc sx ra nhằm phục vụ trực tiếp cho ng sx

– nêu nội hàm, ngoại diên

– tính chính xác

– mở rộng khái niệm trên

câu 3: 5đ, cho 1 nhan. dinh.

yeu cau:

– phat hien van de can nghien cuu…

– tu van de duoc phat hien hay dat ten de tai.

– xac dinh loai hinh nghien cuu

Đề 3

1. NCKH là gì? Các loại hình NCKH? Lấy Ví dụ phân tích

2. “Sản xuất hàng hóa là tổ chức kinh tế mà sản phẩm tạo ra do công lao nhằm để trao đổi hoặc bán trên thị trường”

– Xác định ngoại diên, nội hàm

– Xác định tính chân thực, chính xác

– Mở rộng khái niệm (Mở rộng 1 lần)

3. Cho 1 đoạn văn bạn dạng

– Xác định vấn đề nghiên cứu

– Đặt tên đề tài

– Xác định loại hình NC

Đề 4

câu 1: Đặc điểm của nghiên cứu khoa học, đặc điểm nào quan trọng nhất, tại sao?

câu 2: cho Y là phán đoán riêng, tìm cách cm Y chân thực, có mấy cách cm Y chân thật, cho ví dụ,

câu 3: cho nhận định :… yêu cầu: tìm các vấn đề cần nc, từ các vd đặt tên đề tài, xd mục đích nhiệm vụ, đối tượng đề tài

Đề 13:

câu 1:(2 điểm) cho phán đoán -hàng hóa kém chất lượng không bán được -vật này bán được suy luận trên thuộc loại suy luận nào?từ 2 tiền đề có thể có suy luận chân thật k? vì sao?

câu 2:(3 điểm) phân tích nội dung, cơ sở lý luận, cách vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp, cho ví dụ.

câu 3:(3 điểm) cho đoạn văn ‘bước vào năm 2012…với các đường lối, chính sách của ĐCS nền kinh tế-xã hội nước ta đã có những thành tựu và kết quả nhất định. ….(chỗ này thì k nhớ lắm!) vẫn có nhiều thách thức và khó khăn. vẫn bị anh hưởng bởi suy giảm kinh tế. cái gì mà lãi suất vẫn tăng….các hình thức kinh doanh vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến nền kinh tế. đời sống của nhân dân ở một số nơi vẫn còn khó khăn,tình hình an ninh xã hội k được đảm bảo. tình hình tệ nạn xã hội vẫn còn nghiêm trọng’ ( đại loại thế ạ)

-xác định vấn đề nghiên cứu. từ vấn đề nghiên cứu đó đặt tên cho 1 đề tài.

-nêu đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, giả định cái thế hệ của đề tài trên.

câu 4:(2 điểm) nêu 3 vấn đề quan trọng nhất của đoạn văn trên.

Xem nhiều hơn: Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng 2021

Đề 14.

Câu 1: Cho phán đoán Y. Có mấy cách chứng minh tính chính xác, sống động của y? Đó là những cách nào? Cho VD

Câu 2: Nêu nội dung, cơ sở và cách vận dụng của phương pháp quy nạp-diễn dịch trong nghiên cứu khoa học.

câu 1 :hỏi về Phán đoán

Câu 2 :hỏi về suy luân quy nạp và diên dịch.

Còn lại là câu về đề tài khoa học…

1. N/c khoa học là gì. Ở VN có mấy loại hình n/c, cho vd.

2. Nêu cơ sở lý luận, phạm vi, cách vận dụng của phương pháp lịch sử và logic.

3,4 đại loại là trích 1đoạn trog văn kiện đh đảng, yêu cầu phát hiện vấn đề, đưa 1 đề tài, xđ kn trug tâm, phát biểu kn, xđ nội hàm, ngoại diên, tính xác thực và chân thực, thực hiện thu hẹp kn.

Đề số 07

Câu 1: (2 điểm)

Nêu các công dụng của nghiên cứu khoa học và mối quan hệ giữa các tính năng đó.

Câu 2: (2 điểm)

Dùng quy tắc luận 3 đoạn để kết luận xem suy luận sau đúng hay sai? Vì sao?

“Nền kinh hoàng tế tự nhiên, tự cấp, tự túc không phải là nền hoảng hồn tế thị trường, nên nền hoảng hồn tế xã hội chủ nghĩa không phải là nền kinh hoàng tế thị trường.”

Câu 3: (3 điểm)

Hãy nêu một số vấn đề về giao thông vận tải ở nước ta hiện giờ.

– Trên cơ sở đó, hãy xác định một đề tài nghiên cứu, đặt tên cho đề tài đó. Đề tài đó thuộc loại hình nghiên cứu gì?

– Xác định mục đích, nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu.

– Xác định các phương pháp nghiên cứu chủ chốt được áp dụng trong nghiên cứu đề tài.

Câu 4: (3 điểm)

Hãy nêu nội dung, điều kiện áp dụng của nguyên tắc lịch sử và phép tắc logic trong nghiên cứu khoa học.

Đề 16

1. Khái niệm đề tài, các nguyên tắc đặt tên đt, vd

2. Phương pháp quy nạp và diễn dịch, vd

3. Cho 1 đoạn văn, tìm các vấn đề kh, đặt tên cho 1 đề tài, sử dụng loại hình nghiên cứu nào?

4. Nêu 3 nội dung quan trọng của đề tài trên và mối liên hệ của chúng.

Đề 14

c1 : cho PĐ Y , có bao nhieu cách để chỉ ra tính sai lạc của Y. cho vd

c2 : câu 2 : nêu nôi dung,cơ sở lý luận, cách vận dụng của phương pháp từ trừu tượng đến cụ thể trong nghiên cứu khoa học

c3 : đặt tên đề tài

trình bày khái niệm, nêu nội hàm ngoại diên của khái niệm….

c4 : tìm khái niệm trung tâm của đoạn văn, phần kiểm tra tính sống động,chính xác của khái niệm và mở rộng khái niệm

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Một số câu hỏi sưu tầm

Câu 1: Cho 2 mệnh đề hỏi từ đó có thể rút ra kết luận không

Câu 2: Hỏi cơ sở luận , nội dung pp phân tích tổng hợp

Câu 3: Cho một đoạn nghị quyết của Đảng, hỏi vấn đề? đề tài?

Câu 4: Nêu 3 vấn đề chính của đề tài của câu 3

Câu 1: Hỏi về Phán đoán

Câu 2: Hỏi về suy luân quy nạp và diên dịch.

Còn lại là câu về đề tài khoa học…

Câu 1: N/c khoa học là gì. Ở VN có mấy loại hình n/c, cho vd.

Câu 2: Nêu cơ sở lý luận, phạm vi, cách vận dụng của phương pháp lịch sử và logic.

Câu 3,4 đại loại là trích 1đoạn trog văn kiện đh đảng, yêu cầu phát hiện vấn đề, đưa 1 đề tài, xđ kn trug tâm, phát biểu kn, xđ nội hàm, ngoại diên, tính xác thực và chân thực, thực hiện thu hẹp kn.

Câu 1: (2 điểm)

Cho phán đoán

-hàng hóa kém chất lượng không bán được

-vật này bán được

Suy luận trên thuộc loại suy luận nào? Từ 2 tiền đề có thể có suy luận chân thật k? vì sao?

Câu 2:(3 điểm)

Phân tích nội dung, cơ sở lý luận, cách vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp, cho ví dụ.

Câu 3:(3 điểm)

Cho đoạn văn ‘bước vào năm 2012…với các đường lối, chính sách của ĐCS nền kinh tế-xã hội nước ta đã có những thành tựu và kết quả nhất định. ….(chỗ này thì k nhớ lắm!) vẫn có nhiều thách thức và khó khăn. vẫn bị anh hưởng bởi suy giảm kinh tế. cái gì mà lãi suất vẫn tăng….các hình thức kinh doanh vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến nền kinh tế. đời sống của nhân dân ở một số nơi vẫn còn khó khăn,tình hình an ninh xã hội k được đảm bảo. tình hình tệ nạn xã hội vẫn còn nghiêm trọng’ (đại loại thế ạ)

– xác định vấn đề nghiên cứu. từ vấn đề nghiên cứu đó đặt tên cho 1 đề tài.

– nêu đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, giả định cái mới của đề tài trên.

Câu 4:(2 điểm) nêu 3 vấn đề quan trọng nhất của đoạn văn trên.

1. Cho phán đoán chân thực y. có mấy cách để xác định tính giả dối của y. cho vd.

2. Nội dung, cơ sở li luận. cách thức áp dụng của pp đi từ trừu tượng tới cụ thể. cho vd

3. Cho đoạn văn: bước vào năm 2012…… xác định vấn đề nghiên cứu. đặt tên đề tài? loại hình nghiên cứu

4. Tìm khái niện trung tâm. phân tchs nội hàm, ngoại diên

Câu 1: Cho phán đoán Y. Có mấy cách chứng minh tính chính xác, chân thực của y? Đó là những cách nào? Cho VD

Câu 2: Nêu nội dung, cơ sở và cách vận dụng của phương pháp quy nạp-diễn dịch trong nghiên cứu khoa học.

Đánh giá SAO

[Tổng: Trung bình: ]

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *