TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH CỐT THÉP BẰNG ETABS – THEO TCVN

( Bài viết này dựa trên nghiên cứu và điều tra của tác giả về những điểm tương đương trong việc thống kê giám sát cốt thép giữa hai tiêu chuẩn BS8110-97 và TCVN356-2005, fan hâm mộ hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá qua tài liệu sau : So sánh BS8110-97 và TCVN )

Cả BS8110-97 và TCVN356-2005 đều tính toán cấu kiện bê tông cốt thép dựa trên lý thuyết về trạng thái giới hạn (về độ bền và trạng thái sử dụng). Đối với cấu kiện loại Dầm, cả BS lẫn TCVN đều thiết lập phương trình cân bằng lực ở trạng thái giới hạn, giải phương trình và tìm ra lượng cốt thép yêu cầu. Đối với cấu kiện loại Cột, cách truyền thống được nêu ra trong BS là quy đổi về trường hợp lệch tâm phẳng với hệ số quy đổi, bên cạnh đó, BS cũng đưa ra các biểu đồ tương tác dùng để kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện.
TCVN vẫn đang chật vật với việc tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên, tuy nhiên đã đưa ra điều kiện tổng quát, và công thức cho phép xác định ứng suất của cốt thép phụ thuộc vào vị trí của đường giới hạn vùng nén. Những năm gần đây, các nghiên cứu về việc xây dựng biểu đồ tương tác đã đạt được nhiều kết quả, bên cạnh đó là quy trình tính toán cốt thép theo phương pháp đúng dần dựa vào biểu đồ tương tác. Chúng ta hoàn toàn giải được bài toán khung BTCT theo TCXDVN 356-2005! Nhưng trước hết hãy tận dụng Etabs cái đã.
Mặc dù Etabs không cung cấp lựa chọn tiêu chuẩn TCVN356 trong tính toán cốt thép, nhưng từ những điểm chung của hai tiêu chuẩn như đã nói ở trên, chúng ta hoàn toàn có thể dùng Etabs + BS8110-97 + Tải trọng VN + Vật liệu VN -> Cốt thép theo TCVN356

  1. Sử dụng tiêu chuẩn BS 8110-97, nhưng sửa đổi 2 thông số phân phối hoạt tải và giới hạn sử dụng (tạm dịch)

1

  2

Xem thêm về Pattern Live Load Factor

  1. Khai báo tổ hợp thiết kế là tổ hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam

3

4

3. Thay đổi đặc trưng vật liệu theo tiêu chuẩn Việt Nam

Bạn cần biết, mặc dầu BS nhu yếu bạn nhập hai thông số kỹ thuật về cường độ Vật Liệu là fcu ( cường độ đặc trưng của bê tông, tương ứng với Lever bền. Ví dụ : B15 là 15MP a, B20 là 20MP a ) và fy ( số lượng giới hạn chảy của cốt thép ) Tuy nhiên giá trị đo lường và thống kê của vật tư theo BS được lấy như sau :

  • Đối với Bê tông: cường độ tính toán = 0.67*fcu/1.5
  • Đối với Cốt thép: cường độ tính toán = fy/1.05

Ở đây 1.5 và 1.05 là hệ số an toàn riêng cho Bê tông và Cốt thép
Suy ngược lại, nếu bạn muốn khai báo vật liệu theo tiêu chuẩn Việt Nam, bạn cần khai báo cường độ tính toán đã nhân với các hệ số trên. Ví dụ:

  • Với bê tông B15, R=85 kG/cm2 -> fcu khai báo sẽ bằng: 85*1.5/0.67 = 190.3 kG/cm3
  • Với bê tông B20, R=115 kG/cm2 -> fcu khai báo sẽ bằng: 115*1.5/0.67 = 257.5 kG/cm2
  • Với bê tông B25, R=145 kG/cm2 -> fcu khai báo sẽ bằng: 145*1.5/0.67 = 324.6 kG/cm2
  • Với cốt thép AII, R=2800 kG/cm2 -> fy khai báo sẽ bằng: 2800*1.05 = 2940 kG/cm2
  • Với cốt thép AIII, R=3650 kG/cm2 -> fy khai báo sẽ bằng: 3650*1.05 = 3832.5 kG/cm2

5

Ở đây fcu và fy đã được khai theo tiêu chuẩn Việt Nam quy đổi lên, không phải theo số lượng đúng với ý nghĩa của nó như trong BS .

 6

Cần nói thêm rằng tác dụng giám sát như trên chỉ đúng về mặt định tính ( số liệu ), mà không tương thích về mặt pháp lý. KetcauSoft cũng đã tăng trưởng những ứng dụng phong cách thiết kế cấu trúc bê tông cốt thép bằng cách sử dụng nội lực của Etabs và thống kê giám sát cốt thép theo tiêu chuẩn Việt Nam .

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Viết một bình luận