Tín phiếu kho bạc (TREASURY BILL) là gì ?

Tín phiếu kho bạc (TREASURY BILL) là chứng khoán Kho bạc ngắn hạn Hoa Kỳ được phát hành với mệnh giá tối thiểu là $10,000 và thường có kỳ đáo hạn là 13, 26 hoặc 52 tuần. Những nhà đầu tư mua tín phiếu với giá thấp hơn mệnh giá (với mức chiết khấu). Lợi nhuận cho nhà đầu tư nắm giữ nó đến khi đáo hạn là chênh lệch giữa giá đã trả và mệnh giá khi đáo hạn. Tín phiếu kho bạc là những chứng khoán thường được mua hay bán bởi Dự trữ Liên bang khi tiến hành hoạt động của thị trường mở.

Công thức để tính giá chiết khấu trên trái phiếu Kho bạc Mỹ, được phát hành với mức giá thấp hơn giá danh nghĩa hoặc mệnh giá, như sau:

[external_link_head]

Chiết khấu số tiền = số ngày đến ngày đáo hạn/360 X Cơ sở Chiết khấu.

[external_link offset=1]

Vì vậy, Chi phiếu Kho bạc sáu tháng bán với mức chiết khấu 7% có giá chiết khấu là $35 trên $1,000 giá trị khi đáo hạn.

Lợi suất tương đương trái phiếu của Trái phiếu Kho bạc 180 ngày, cho phép so sánh với các chứng khoán sinh lợi như sau:

Chiết khấu/Giá mua X 365/180 = 7.35%

Bộ Tài chính đôi khi cũng đấu giá tín phiếu quản lý tiền mặt ngắn hạn với kỳ đáo hạn lên đến 50 ngày, được bán cho những người mua định chế theo những lô $1 triệu hoặc lớn hơn. Những tín phiếu này thay thế chứng chỉ nợ của Kho bạc và Trái phiếu phát hành trên Dự Kiến Thu Thuế như những công cụ nợ ngắn hạn.

[external_link offset=2]

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

[external_footer]

Viết một bình luận