Ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

GDVN – Ngày 6/4/2021, Quốc hội luận bàn, biểu quyết trải qua list và triển khai bầu một số ít ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín .Kết quả, 441 / 442 đại biểu Quốc hội biểu quyết trải qua Nghị quyết bầu một số ít Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội so với những ông, bà : Bùi Văn Cường, Nguyễn Đắc Vinh, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà, Nguyễn Thị Thanh .
Khi trở thành Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, những nhân sự vừa được bầu dự kiến được ra mắt để bầu giữ những chức vụ : Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục đào tạo, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ; Tổng Thư ký Quốc hội ; Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường ; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Trưởng ban Công tác đại biểu .

Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Tháng 4/2016 đến 12/2019, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và điều động ông làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào cuối năm 2019 .

Tóm tắt quá trình công tác của Uỷ viên Ủy ban thường vụ Quốc hội – Nguyễn Đắc Vinh:

Từ tháng 2/2001 đến 2003 : Cán bộ giảng dạy bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hà Nội .
Từ tháng 12/2003 đến tháng 8/2008 : Phó Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HN ; Bí thư Đoàn Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành Phố Hà Nội ( 3/2004 ) .
Từ năm 2007 đến tháng 8/2008 : Phó Giáo sư ( 12/2007 ), Phó Chủ nhiệm khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa hoc Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hà Nội ( 12/2007 – 8/2008 ) ; Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia TP.HN ( 5/2007 – 8/2008 ) ; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX ( 12/2007 ) .

Từ tháng 8/2008: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (từ 8/2008); Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ 2/2009); Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (từ 6/2009); Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (10/2009 – 5/2010).

Từ tháng 1/2011 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI .
Từ tháng 10/2011 đến tháng 4/2016 : Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX, X ; quản trị Hội Liên hiệp Thanh niên Nước Ta ( 6/2014 – 12/2014 ) ; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về người trẻ tuổi Nước Ta ( từ 10/2011 )
Từ tháng 1/2016 : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII .
Từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2019 : Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ năm ngoái – 2020, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XIV .

Từ tháng 12/2019: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng (từ 9/2020).

Từ ngày 30/1/2021 : Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII của Đảng, chiến sỹ được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 .
Ngày 6/4/2021, ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội .

Thùy Linh

Viết một bình luận