Tiêu chuẩn đảng viên như thế nào?

Tiêu chuẩn đảng viên như thế nào?

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn đảng viên? Phân tích cụ thể các quy định về tiêu chuẩn đảng viên ra sao? Tiêu chuẩn đảng viên trong thời kỳ mới ra sao? Hãy cùng chúng tôi khám phá qua bài viết dưới đây.

Tiêu chuẩn đảng viên là gì?

Tiêu chuẩn đảng viên là những điều kiện cơ bản là cơ sở để đánh giá xác định một người có thể trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam hay không, những tiêu chuẩn này cũng là chuẩn mực, cơ sở để xác định một người đảng viên có những phẩm chất gì khác biệt so với những công dân bình thường.

Quý khách đang xem: Tiêu chuẩn đảng viên như thế nào?

Tiêu chuẩn đảng viên là một căn cứ rất quan trọng nhằm chọn lọc những người thực sự có tố chất, có đủ các điều kiện cần thiết để trở thành người dẫn đầu, người tiên phong của ách thống trị công nhân, của nhân dân.

Đồng thời tiêu chuẩn ban hành ra cũng là cơ sở để có thể xây dựng một đội ngũ đảng viên vững mạnh luôn làm việc, hoạt động vì lợi ích nhân dân, vì sự phát triển của quốc gia.

Tiêu chuẩn đảng viên biểu thị qua những tiêu chí:

– Đảng viên phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của các thống trị, tầng lớp trong xã hội.

– Đảng viên phải suốt đời phấn đầu vì mục đích, lý tưởng của Đảng.

– Luôn đặt lợi ích của nhân dân, quốc gia lên trên hết.

– Luôn nghiêm chỉnh thực hiện các chủ chương, cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng.

– Đảng viên làm việc dựa trên luật pháp của pháp luật.

– hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Xem nhiều hơn: Đơn xin thôi giữ chức vụ – Mẫu đơn xin từ chức

– Luôn có lối sống lành mạnh, có đạo đức.

– Là  người gắn bó với nhân dân, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong dân tộc, trong Đảng.

Phân tích các quy định về tiêu chuẩn đảng viên

Một người được xét kết nạp vào Đảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn căn bản sau:

– Người được xét kết nạp vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đú 60 tuổi, thời gian đủ tuổi được tính theo tháng.

Ví dụ: thời gian xét kết nạp Đảng là tháng 10/2020 thì:

Người sinh ngày 20/08/2002 được tính là đủ tuổi kết nạp Đảng.

Người sinh ngày 30/11/2020 chưa được tính là đủ tuổi kết nạp Đảng.

– Với những người trên 60 tuổi kết nạp đảng phải được cấp ủy trực thuộc Trung ương lưu ý và quyết định cho kết nạp hay không.

– Người xét kết nạp Đảng phải tốt nghiệp trung học cơ sở, cấp tương đương trở lên.

– Với những người kết nạp Đảng ở vùng núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, những điều kiện khác không đảm bảo được tiêu chuẩn trên thì phải thực hiện theo hướng dân của Ban Bí thư.

– Ngoài ra tiêu chuẩn của đảng viên được biểu thị qua những nội dung sau:

+ Đảng viên là những người dẫn đầu cho các giai cấp tầng lớp trong xã hội vì vậy đảng viên phải là người có bản lĩnh chính trị vững kim cương, trung thành lới lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng.

+ Đảng viên không được thỏa hiệp, dừng bước trước những khó khăn trở kinh hồn trong việc thực hiện đường lối của Đảng.

+ Đảng viên phải luôn thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao về cả số lượng, chất lượng, thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

+ Đảng viên phải là những chiến sĩ đi đầu gương mẫu trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ, sinh hoạt tại tập thể địa phương.

+ Luôn đề cao tinh thần đoàn kết giữa các đảng viên với nhau, với toàn cục nhân dân trên đấy nước.

+ Đảng viên phải luôn trau rồi những kiến thức về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời tuân theo những đường lối, quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và nhà nước.

+ Có các kiến thức về thực tiễn cuộc sống, có năng lực chỉ huy quần chúng và luôn nỗ lực phấn đầu để đáp ứng được những thay đổi trong thời đại mới.

Xem nhiều hơn: Trọn bộ Kinh nghiệm luyện thi Vật lí 12

+ Luôn đặt nhiệm vụ lợi ích của đất nước của nhân dân lên trên hết, tôn trọng và bảo  vệ quyền lợi chủ công của người dân, đấu tranh vì lợi ích nhân dân.

+ Đảng viên là những người có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, làm theo chủ trương đường lối, pháp luật nhà nước, không được suy thoái về tư tưởng, đạo đức, biểu hiện suy đồi khác.

+ Đảng viên là những người luôn kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu chống phá, làm nhũng nhiễu, lung lay tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng.

+ Đảng viên phải biết phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, bài trừ những biểu hiện xấu những hủ tục, lỗi thời, mê tín dị đoan trong đời sống nhân dân.

Ngoài ra tùy thuộc vào từng cương vị, nhiệm vụ cụ thể mà đảng viên đang nắm giữ như là sinh viên, cán bộ, công chức, người công sức,… thì tiêu chuẩn, yêu cầu của các đảng viên có thể được thay đổi linh động hơn trong quá trình xem xét kết nạp đảng viên.

Tiêu chuẩn đảng viên trong thời kỳ mới

Trong thời kỳ hiện đại, tốc độ phát triển của đất nước, của thế giới ngày càng nhanh chóng thì ngoài những tiêu chí chung đặt ra thì đảng viên trong thời kỳ mới cũng cần đảm bảo những tiêu chuẩn sau:

Đảng viên phải là những người không ngừng cố gắng, luôn luôn thay đổi, học hỏi tiếp thu, phát triển những tinh hoa nhân loại, không bao giờ được bằng lòng với chính mình.

Ngày nay khi có nhiều lực lượng thù địch bên ngoài chính vì vậy, người đảng viên phải luôn cứng nhắc, kiên quyết, không được lung lay, đấu tranh chống lại những thế lực chống phá bên ngoài.

Đảng viên phải là những người thực sự ưu tú, xuất sắc trong mọi mặt như công việc, đời sống, quan hệ làng mạc hội.

Trong thời kỳ mới hiện giờ nước ta cũng ngày càng hoàn thiện hơn trong các yêu cầu, quy định về tiêu chuẩn đảng viên phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động, lĩnh vực công tác, để có thể phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nếu còn những thắc về tiêu chuẩn đảng viên trong lĩnh vực cụ thể, quý độc giả có thể liên hệ tới chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp.

>>>>> Tham khảo: Quy trình kết nạp đảng viên

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *