Tiếng Anh lớp 9 mới – Giải bài tập SGK Tiếng Anh 9 mới hay nhất.

Tiếng Anh lớp 9 mới – Giải bài tập SGK Tiếng Anh 9 mới hay nhất.Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9 mới hay nhất

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới Tập 1, Tập 2 [chương trình thí điểm – có kèm video bài giải] hay nhất, chi tiết đầy đủ các phần: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking Back, Project giúp học sinh dễ dàng soạn, làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 9. Tài liệu có video bài giảng, từ vựng, bộ bài tập trắc nghiệm có đáp án theo từng unit và đề thi giúp người chơi ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 9.

Tiếng Anh 9 thế hệ Tập 1

Tiếng Anh 9 mới Tập 2
Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 1: Local environment

Unit 1 lớp 9: Getting started

Quý khách đang xem: Tiếng Anh lớp 9 mới – Giải bài tập SGK Tiếng Anh 9 mới hay nhất.

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 1: Local kinh hãinvironment – Getting started – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Nick: There are so many pieces of pottery here, Phong. Do your grandparents make all of them?

Phong: They can’t because we have lots of products. They make some and other people make the rest.

Nick: As far as I know, BatTrang is one of the most famous traditional craft villages of Ha Noi, right?

Phong: Right. My grandmother says it’s about 700 years old.

Mi: Wow! When did your grandparents set up this workshop?

Phong: My great-grandparents started it, not my grandparents. Then my grandparents took over the business. All the artisans here are my aunts, uncles, and cousins.

Mi: I see. Your village is also a place of interest of Ha Noi, isn’t it?

Phong: Yes. People come here to buy things for their house. Another attraction is they can make pottery themselves in workshops.

Nick: That must be a memorable hãixperience.

Phong: In Viet Nam there are lots of craft villages like Bat Trang. Have you hãiver been to any others?

Mi: I’ve been to a conical hat making village in Hue!

Nick: Cool! This is my first one. Do you think that the various crafts remind people of a specific region?

Mi: Sure. It’s the reason tourists often choose handicrafts as souvenirs.

Phong: Let’s go outside and look round the village.

Hướng dẫn dịch

Nick: Ở đây có nhiều đồ gốm quá, Phong. Ông bà cậu làm ra tất cả chúng đấy à?

Phong: Không đâu vì có rất nhiều sản phẩm gốm mà. Ông bà tớ chỉ làm một ít và những người khác làm phần còn lại.

Nick: Theo mình được biết thì Bát Tràng là một trong số những làng nghề nổi tiếng nhất ở Hà Nội, phải không?

Phong: Đúng vậy. Ông mình nói nó đã có khoảng 700 năm rồi.

Mi: Ồ! Thế ông bà cậu mở xưởng từ khi nào?

Phong: Cụ tớ mới chính là người mở xưởng chứ không phải ông bà. Sau đó, ông tớ đã tiếp quản công việc này. Tất cả thợ ở đây đều là cô, chú và anh chị em họ của tớ.

Mi: À tớ hiểu rồi. Làng của cậu cũng là một địa điểm thăm quan thú vị ở Hà Nội phải không?

Phong: Đúng thế. Mọi người tới đây để mua đồ đạc cho ngôi nhà của họ. Điều thu hút nữa là họ có thể tự làm gốm tại xưởng.

Nick: Đó hẳn là một trải nghiệm đáng nhớ.

Phong: Ở Việt Nam cũng có rất nhiều những làng nghề như Bát Tràng. Các cậu đã đến những nơi đó bao giờ chưa?

Mi: Mình từng đến làng nghề làm nón lá ở Huế.

Nick: Tuyệt. Đây là lần đầu tiên của mình. Các cậu có nghĩ có những nghề thủ công nhắc người ta nhớ đến một vùng miền đặc trưng không?

Mi: Chắc chắn rồi. Đó là lí do tại sao khách du lịch hay chọn đồ thủ công làm quà lưu niệm.

Phong: Chúng ta cùng ra ngoài và thăm thú ngôi làng nhé.

a. Can you find a word/phrase that means: (Tìm từ hoặc cụm từ có nghĩa sau:)

1. craft 2. set up 3. take over 4. artisans
5. attraction 6. specific region 7. remind 8. look around

b. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi)

– Where are Nick, Mi, and Phong? (Nick, Mi và Phong đang ở đâu?)

⇒ They are at Phong’s grandparents’ pottery workshop in Bat Trang.

1. How old is the village? (Ngôi làng bao nhiêu tuổi?)

⇒ It is about 700 years old.

2. Who started Phong’s family workshop? (Ai là người mở xưởng nghề nhà Phong?)

⇒ His great-grandparents did.

3. Why is the village a place of interest in Ha Noi? (Tại sao ngôi làng là địa điểm tham quan ở Hà Nội?)

Xem nhiều hơn: Mẫu CV xin việc Sinh viên Năm nhất | VietCV.io

Because people can buy things for their house and make pottery themselves themselves in workshops there.

4. Where is the craft village that Mi visited? (Mi đã thăm làng nghề nào ?)

⇒ It’s in Hue.

5. Why do tourists like to buy handicrafts as souvenirs? ( tại sao khách du lịch muốn mua đồ thủ công làm quà lưu niệm? ).

⇒ Because the handicrafts remind them of a specific region.

2. Write the name of hoảng hồnach traditional handicraft … (Viết tên mỗi đồ thủ công truyền thống vào chỗ trống bên dưới tranh.)

a. paintings b. drums c. marble sculptures d. pottery
e. silk f. lacquerware g. conical hats h. lanterns

3. Complete the sentences with the words/ phrases from … (Hoàn thành những câu sau bằng các từ hoặc cụm từ ở bài 2 để xem những đồ thủ công được làm ở nơi nào của Việt Nam. Bạn không cần dùng tất cả các từ.)

1. conical hat 2. lanterns 3. silk
4. paintings 5. pottery 6. marble sculptures

4. QUIZ: WHAT IS THE PLACE OR INTEREST? (Câu đố: Đây là điểm đến tham quan nào?)

a. Work in pairs to do the quiz. (Làm việc theo cặp để giải câu đố.)

1. park 2. museum 3. zoo 4. beach 5. beauty spot

b. Work in groups. Write a similar quiz about … (Làm việc theo nhóm. Viết các câu đố gần giống. Hỏi các nhóm khác những câu đố đó.)

Gợi ý:

1. People go to this place to see the newest films.

⇒ The cinema

2. It is a place for people to listen to classic music.

⇒ The theater.

3. Tourists coming here can kiêng dèxperience pottery-making.

⇒ The traditional pottery village.

4. It is a place where people come to rest under tree, walk around or go picnic.

⇒ The park.

5. It is a place of worship of Buddhist.

⇒ The pagoda.

Unit 1 lớp 9: A closer look 1

1. Write the verbs in the box under the pictures. … (Điền các động từ sau vào dưới các bức tranh. Một trong số các từ được sử dụng 2 lần.)

A. cast B. carve C. embroider D. weave E. mould F. weave G. knit

2a. Match the verbs in column A with … (Nối các động từ ở cột A với các nhóm danh từ ở cột B.)

b. Now write the correct verb forms … (Viết lại dạng đúng của những động từ sau.)

2. cast, cast 3. wove, woven 4. embroidered, embroidered
5. knitted, knitted 6. moulded, moulded

3. What are some places of interest in your area? … (Chỗ người chơi có những điểm tham quan nào? Hoàn thành sơ đồ sau. Một từ có thể dùng ở nhiều mục.)

– Entertaining: cinema, opera house, clubs, park, zoo, game center, shopping mall…

– Cultural: opera house, museum, historical building, theatre, craft village, temple, pagoda, kinh hoảngxhibition…

– Educational: library, museum, theatre, historical building, beauty spot…

– Historical: building, pagoda, temple, market, beauty spot, craft village…

4. Complete the pasage by filling each blank … (Hoàn thành đoạn văn bằng cách điền vào chỗ trống từ phù hợp trong bảng.)

1. historical 2. attraction 3. sợ hãixercise 4. traditional 5. culture 6. handicrafts

Hướng dẫn dịch

Một số người nói rằng một điểm tham quan phải là một nơi có danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử nổi tiếng. Tôi không nghĩ điểm tham quan bị giới hạn như vậy. Theo ý kiến của tôi, một địa điểm tham quan đơn giản là một nơi mà mọi người thích đến.

Ở thị trấn của tôi, công viên là một điểm đến hấp dẫn bởi nhiều người thích dành thời gian để đến đó. Những người cao tuổi tập thể dục và đi bộ trong công viên. Trẻ con thì chơi các trò chơi ở đó trong khi cha mẹ ngồi nói chuyện với nhau. Một vị trí tham quan khác trong thị trấn của tôi là chợ Hòa Bình. Đó là một chợ truyền thống với rất nhiều thứ để xem. Tôi rất thích đến đó để mua thức ăn và quần áo, và xem những người khác mua bán. Các khách du lịch nước ngoài cũng thích chợ này bởi họ có thể trải nghiệm văn hóa của người Việt Nam, và mua quần áo len cùng với nhiều đồ thủ công khác để làm quà lưu niệm.

5a. Listen to the speaker read the following … (Nghe người nói đọc những câu sau rồi trả lời câu hỏi.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. The craft village lies on the river bank.

2. This painting is embroidered.

3. What is this region famous for?

4. Drums aren’t made in my village.

5. A famous artisan carved this table beautifully.

Hướng dẫn dịch

1. Ngôi làng thủ công nằm trên bờ sông.

2. Bức tranh này được thêu.

3. Vùng này nổi tiếng về cái gì?

4. Trống không được làm ở làng tôi.

5. Một người thợ thủ công nổi tiếng đã đẽo cái bàn này rất đẹp.

1. Which words are louder and clearer than the others? Từ nào được đọc to và rõ hơn những từ khác?

– Câu 1: craft, village, lies, river, bank.

– Câu 2: painting, kinh hoàngmbroidered.

– Câu 3: what, region, famous.

– Câu 4: drums, aren’t, made, village.

– Câu 5: famous, artisan, carved, table, beautifully.

2. What kinds of words are they? Chúng là loại từ gì

– Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, từ để hỏi Wh – và trợ từ phủ định.

3. Which words are not as loud and clear as the others? Những từ nào không được đọc to và rõ hơn những từ khác?

– Câu 1: the, on, the.

– Câu 2: this, is.

– Câu 3: is, this, for.

– Câu 4: in, my.

– Câu 5: a, this.

4. What kinds of words are they? Chúng là loại từ gì?

– Mạo từ, giới từ, đại từ và tính từ sở hữu.

b. Now listen, check, and repeat (Bây giờ hãy nghe, kiểm tra và nhắc lại)

Bài nghe:

6a. Underline the content words in the sentences. … (Gạch dưới những từ quan trọng trong câu. Thực hành đọc lớn các câu.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. The Arts Museum is a popular place of interest in my city.

2. This cinema attracts lots of youngsters.

3. The artisans mould clay to make traditional pots.

4. Where do you like going at weekends?

5. We shouldn’t destroy historical buildings.

Xem nhiều hơn: TiếngĐộng.com tac ke keu lien tuc la diem gi

Hướng dẫn dịch

1. Bảo tàng Nghệ thuật là một nơi được yêu thích nổi tiếng của thành phố tôi.

2. Rạp chiếu phim này lôi cuốn rất nhiều thanh thiếu niên.

3. Các nghệ nhân đúc đất sét để làm chậu truyền thống.

4. Bạn thích đi đâu vào cuối tuần?

5. Chúng ta không nên hủy hoại các tòa nhà lịch sử.

Hướng dẫn giải

1. Arts museum; popular place; interest; city

2. Cinema attracts; youngsters

3. Artisans; mould clay; make; traditional; pots

4. Where; like going; weekends

5. Shouldn’t destroy; historical buildings

b. Now listen, check and repeat (Bây giờ nghe, kiểm tra và nhắc lại)

Unit 1 lớp 9: A closer look 2

1. Underline the dependent clause in each sentence below. … (Gạch chân mệnh đề dựa dẫm trong mỗi câu dưới đây. Xem xét xem mệnh đề nào là mệnh đề nhựơng bộ( DC), mệnh đề chỉ mục đích (DP), mệnh đề chỉ nguyên nhân( DR), mệnh đề thời gian( DT).)

1. When people talk about traditional paintings. → DT.

2. so that she could buy some bai tho conical hats. → DP.

3. Although this museum is small. → DC.

4. because we have space to skateboard. → DR.

5. before they make the drumheads. → DT.

2. Make a complex sentence from each pair of sentences. … (Nối thành các câu phức. Sử dụng liên từ phụ thuộc được cung cấp và có thể thay đổi nếu cần thiết.)

1. The villagers are trying to learn English in order that they can communicate with foreign customers.

2. After we had hoảng hồnaten lunch, we went to Non Nuoc marble village to buy some souvenirs.

3. Even though this hand-embroidered picture was ngạixpensive, we bought it.

4. This department store is an attraction in my city because the products are of good quality.

5. This is called a Chuong conical hat since it was made in Chuong village.

3. Read this part of the conversation from GETTING STARTED. … (Đọc đoạn hội thoại từ phần Getting Started. Tập trung vào phần được gạch chân và trả lời câu hỏi.)

1. set up: start something (a business, an organisation, sợ hãitc.)

take over: take control of something (a business, an organisation, kinh sợtc.)

2. No, the individual words in the verb phrase do not help with comprehension. This is why they are sometimes considered difficult.

4. Match the phrasal verbs in A with … (Nối những cụm động từ ở cột A với nghĩa của nó ở cột B.)

1. c 2. g 3. f 4. a
5. h 6. b 7. e 8. d

5. Complete each sentence using the correct form … (Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của cụm động từ ở bài 4. Không cần sử dụng tất cả các động từ.)

1. face up to 2. turned down 3. passed down
4. live on 5. close down 6. did… come back

Hướng dẫn dịch

1. Chúng ta phải đối mặt với một sự thật rằng sản phẩm thủ công của chúng ta đang có sự cạnh tranh với các làng nghề khác.

2. Tôi đã mời cô ấy cùng tham gia chuyến đi Tràng An với chúng tôi, nhưng cô ấy đã từ chối lời mời của tôi.

3. Nghề đan mây thường được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

4. Bạn nghĩ rằng chúng ta có thể kiếm sống bằng việc bán khăn choàng lụa làm vàng lưu niệm được không?

5. Họ phải đóng cửa viện bảo tàng bởi vì nó không còn là một điểm tham quan yêu thích nữa.

6. Tối qua bạn trở về từ chuyến đi lúc mấy giờ?

6. Complete the second sentence so that it has a similar meaning …. (Hoàn thành câu sao cho nghĩa của câu thứ 2 giống với câu đầu tiên. Sử dụng các từ được cho)

1. Where did you find out about Disneyland Resort?

2. When did you get up this morning?

3. I’ll look through this leaflet to see what activities are organised at this attraction.

4. They’re going to bring out a guidebook to different beauty spots in Viet Nam.

5. I’m looking forward to the weekend!

………………………………

………………………………

………………………………

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

  • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
  • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
  • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 0888806742 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài giúp đỡ đăng ký khóa học: 0888806742

Đã có app VietJack trên laptop, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận lâu dài.
Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *