tích lũy in English – Vietnamese-English Dictionary

tích lũy in English – Vietnamese-English Dictionary

translations tích lũy

add

 • tại sao lại có nhu cầu tích lũy tiền, sau đó lại đi làm từ thiện?

  Quý khách đang xem: tích lũy in English – Vietnamese-English Dictionary

  why the need for accumulating money, then doing philanthropy?

 • chúng sẽ tích tụ và hiệu ứng nhà kính sẽ tích lũy lại.

  it will accumulate, and greenhouse gases tend to be cumulative.

 • tại sao lại có nhu cầu tích lũy tiền, sau đó lại đi làm từ thiện?

  why the need for accumulating money, then doing philanthropy?

less frequent translations

cumulation · to accumulate · to amass · amass · lay up · put by · store up

những thứ đó có thể được tích lũy tốt hơn theo thời gian.

these might be better conserved for the time being.

literature

quảng cáo của bạn tiếp tục chạy và tích lũy chi phí.

your ads continue to run and accrue costs.

support.google

Đầu tiên: tích lũy sự giàu có, quyền lực và uy tín, sau đó làm mất nó.

first: accrue wealth, power and prestige, then lose it.

ted2019

em không tích lũy đủ điểm tín chỉ.

i don’t have enough credits.

qed

Xem nhiều hơn: Pamphlet là gì? Ấn phẩm được sử dụng nhiều trong ngành quảng cáo – SocPrinting.Net – Công ty in ấn giá rẻ chất lượng cao nhất.

chủ nghĩa tư bản không chỉ là tích lũy.

capitalism is not just about accumulation.

ted2019

một dài lâu bảo hiểm tích lũy một giá trị tiền mặt của ngày của sự trưởng thành.

a permanent insurance policy accumulates a cash value up to its date of maturation.

wikimatrix

các cậu sẽ được bấm thời gian và điểm tích lũy cho tốc độ hoàn thành.

you will be timed and accrue points for a speedy completion.

opensubtitles2018.v3

họ tập trung vào việc tích lũy của cải hoặc giữ những gì mình có.

they are focused on accumulating wealth or on holding on to what they have.

jw2019

bạn sẽ tích lũy chi phí và nhận hóa đơn hàng tháng.

you accrue costs and receive a monthly invoice.

support.google

bước 5: vẽ biểu đồ kết nối% mục tích lũy và% giá trị sử dụng tích lũy.

step 5: draw a graph connecting cumulative % items and cumulative % usage value.

wikimatrix

người có cơn giận tích lũy nhiều năm.

someone whose rage has been building for years.

opensubtitles2018.v3

những lợi ích này tích lũy mà không ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối tác thương mại.

these benefits accrue without adversely affecting trading partner relations.

wikimatrix

Được tích lũy từ kinh nghiệm chống kim nhiều đời của tướng sỹ ta.

it documented my men’s experience, fighting against the jin army.

opensubtitles2018.v3

và ta đã thấy tài sản ngươi tích lũy.

and, i’ve seen your coffers.

opensubtitles2018.v3

mỗi ngày hãy tích lũy những hành động có giá trị theo nghĩa thiêng liêng

let us accrue something positive in a spiritual sense each day

jw2019

vậy, ai sẽ hưởng những gì ngươi tích lũy?’.

Xem nhiều hơn: Đảo Hải Tặc

who, then, is to have the things you stored up?’

jw2019

khoản thu nhập mà bạn đã tích lũy được (tính đến thời điểm hiện tại).

your earnings accrued so far.

support.google

chúng tích lũy những mảnh vụn xung quanh.

they churn up debris in their surroundings.

qed

thông thường, người ta làm bài kiểm tra bằng khả năng tích lũy mỗi ngày.

usually, you’re supposed to take tests with your every day capabilities.

qed

tại sao lại có nhu cầu tích lũy tiền, sau đó lại đi làm từ thiện?

why the need for accumulating money, then doing philanthropy?

qed

một tác động tích lũy.

there’s an impact, it’s cumulative.

qed

giờ chúng ta chỉ việc thu tiền hóa đơn tích lũy từ các khách quen chưa trả.

now we just have to collect running tabs from regulars who don’t pay.

opensubtitles2018.v3

nó đã tích lũy được 36,7 triệu lượt phát trên spotify trong 24 giờ đầu tiên.

it accumulated 36.7 million streams on spotify in its first 24 hours as well.

wikimatrix

vì lý do này, hiếm khi nitrit tích lũy trong nước biển.

for this reason, it is rare for nitrite to accumulate in ocean waters.

wikimatrix

the most popular queries list: 1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~5-10k, ~10-20k, ~20-50k, ~50-100k, ~100k-200k, ~200-500k, ~1m

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *