Thuộc tính line-height | CSS

Thuộc tính line-height | CSS

Định nghĩa và sử dụng

thuộc tính line-height thiết lập chiều cao giữa các dòng.

cấu trúc

tag  line-height: giá trị; 

với giá trị như sau:

Quý khách đang xem: Thuộc tính line-height | CSS

Xem nhiều hơn: Đôi nét về con gián

thuộc tính giá trị ví dụ mô tả
line-height normal line-height: normal; không tăng khoảng cách giữa các ký tự cho chữ.
số line-height: 1.5; tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các dòng, có thể là số tự nhiên hoặc số thập phân.
khoảng cách line-height: 2px; tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các dòng, đơn vị có thể là px, em, %, …
inherit line-height: inherit; xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

ví dụ

html viết:

<html> <head></head> <body> <p>hỌc web chuẨn<br /> html - hypertext markup language<br /> xhtml - extensible hypertext markup language<br /> css - cascading style sheets<br /> js - javascript</p> </body> </html>

hiển thị trình duyệt khi chưa có css:

hỌc web chuẨn
html – hypertext markup language
xhtml – extensible hypertext markup language
css – cascading style sheets
js – javascript

css viết:

hiển thị trình duyệt khi có css:

hỌc web chuẨn
html – hypertext markup language
xhtml – extensible hypertext markup language
css – cascading style sheets
js – javascript

trình duyệt hỗ trợ

thuộc tính line-height được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Xem nhiều hơn: Mẫu giấy biên nhận vay tiền – Mẫu giấy cho vay tiền cá nhân

giá trị “inherit” không hỗ trợ trình duyệt ie7 trở xuống, ie8
yêu cầu phải có !doctype

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *