thông báo in English – Vietnamese-English Dictionary

thông báo in English – Vietnamese-English Dictionary

translations thông báo

add

 • khi làm xong, thông báo cho hội thánh biết vào lúc đọc báo cáo kế toán lần sau.

  Quý khách đang xem: thông báo in English – Vietnamese-English Dictionary

  when this has been done, make an announcement to the congregation after the next accounts report is read.

 • thông báo cho tôi về những thay đổi trong kế hoạch.

  he informed me about the changes in the plan.

 • vì những tình huống đột nhiên ngột, buổi hội nghị tối nay sẽ bị hủy bỏ cho đến khi có thông báo tiếp theo.

  due to unforeseen circumstances, tonight’s meeting has been cancelled until further notice.

less frequent translations

notify · announce · communication · advertise · advertize · bulletin · communicate · communique’ · communiqué · message · screen · to announce · to announce to · to notify · to post · acquaint · advise · call · communique · notification · report · tip off

hiện thông & báo bật lên bị động cửa sổ bị chặn

show blocked window passive popup & notification

kde40.1

nhưng tôi chắc chắn sẽ thông báo với cậu.

i don’t know, but i’ll be sure to keep you informed.

opensubtitles2018.v3

chúng ta sẽ đi làm việc mà cô vừa thông báo.

we are going to have to work on your excuses.

opensubtitles2018.v3

Ông đã thông báo một swayamvara.

he announced a swayamvara.

qed

thông báo chính thức về việc thay đổi ngày phát hành được công bố vào tháng 7 năm 2014.

Xem nhiều hơn: Sales Associate là gì? Cơ hội “làm giàu” với nghề Sales Associate

the official announcement in change of date was made in july 2014.

wikimatrix

công ty đã thông báo kế hoạch của mình nhằm tăng lượng hàng hóa chuyên chở.

the company announced its plan to increase cargo operations.

wikimatrix

Đây sẽ là một chuỗi có chứa thông báo lỗi.

this will be a string that contains the error message.

support.google

ngày 19 tháng 6, wm thông báo về solo concert thứ hai của b1a4 “amazing store”.

on june 19, 2013, wm entertainment announced b1a4’s 2nd solo concert, amazing store.

wikimatrix

khoảng 25 phút sau, nasa thông báo họ đã liên lạc được với ovchinin và hague.

approximately 25 minutes after the search and rescue team took off, nasa announced they were in contact with ovchinin and hague.

wikimatrix

* nếu con bạn bị dị ứng với nhựa mủ nên thông báo cho bác sĩ biết

* let the doctor know if your child has an allergy to latex

evbnews

chúng tôi sẽ thông báo về các thành viên chính thức trên trang web trong tuần này.”

we will announce the unit group members on the official site this week.”

wikimatrix

khi làm xong, thông báo cho hội thánh biết vào lúc đọc báo cáo kế toán lần sau.

when this has been done, make an announcement to the congregation after the next accounts report is read.

jw2019

thông báo chọn lọc từ thánh chức nước trời.

selected announcements from our kingdom ministry.

jw2019

20 phút: “tạp chí thông báo nước trời”.

20 min: “magazines announce the kingdom.”

jw2019

chỉ cần thông báo với chúng tôi bằng máy gọi.

ted2019

Đây là một thông báo của bộ hải quân phát hành ngày 7 tháng mười hai:

here is an announcement from the navy department, released december 7th.

opensubtitles2018.v3

thông báo của hềethống name

Xem nhiều hơn: số dư in English – Vietnamese-English Dictionary

not trusted root certificate

kde40.1

action center là một trung tâm thông báo được đi kèm với windows phone 8.1, windows 10 và windows 10 mobile.

action center is a notification center included with windows phone 8.1, windows 10 and windows 10 mobile.

wikimatrix

bạn sẽ nhận được thông báo qua email sau khi quá trình xem xét hoàn tất.

you’ll receive an email notification once the review has been completed.

support.google

và bỏ qua mọi thông báo là vì tôi không có vấn đề về việc giảm đau.

and i ignored every message because i don’t have a pain reliever problem.

qed

hộp thoại thông báo ‘ rất tiếc ‘

kde40.1

thanh trạng thái ở đầu màn hình bao gồm các thông báo.

the status bar at the top of the screen includes notifications.

support.google

bạn có thể sử dụng các thông báo lỗi ở trên làm hướng dẫn sửa yêu cầu api.

use the above error messages as guidelines for fixing your api requests.

support.google

thông báo cho hội thánh biết khi nào làm xong.

make announcement to congregation when this has been done.

jw2019

và chúng ta có thể thông báo chuyện này trong lễ tái mở cửa.

and we can announce at the re-reopening.

opensubtitles2018.v3

the most popular queries list: 1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~5-10k, ~10-20k, ~20-50k, ~50-100k, ~100k-200k, ~200-500k, ~1m

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *