thận in English – Vietnamese-English Dictionary

thận in English – Vietnamese-English Dictionary

cẩn thận với liều lượng.

be careful and watch the dose.

Quý khách đang xem: thận in English – Vietnamese-English Dictionary

opensubtitles2018.v3

ai đã không cẩn thận như vậy?

who was not careful just now?

qed

(công-vụ 17:11) họ cẩn thận xem xét kinh thánh để hiểu rõ hơn ý muốn của Đức chúa trời, điều này giúp họ biểu lộ tình yêu thương qua những hành động vâng phục.

(acts 17:11) they carefully examined the scriptures to understand the will of god more fully, which helped them express love in further acts of obedience.

jw2019

(công-vụ 15:29) ngoài đó ra, khi vấn đề liên quan đến phần chiết của bất cứ thành phần chính nào thì mỗi tín đồ Đấng christ, sau khi suy ngẫm cẩn thận và cầu nguyện, phải tự quyết định cho mình dựa theo lương tâm.

(acts 15:29) beyond that, when it comes to fractions of any of the primary components, each christian, after careful and prayerful meditation, must conscientiously decide for himself.

jw2019

opensubtitles2018.v3

Được miêu tả là một nhân vật thích thú một cách có thận trọng với các dark templar , tassadar là chỉ huy của một hạm đội lần đầu tiếp xúc với phía terran trong nhiệm vụ tiến hành thiêu hủy khử khuẩn toàn bộ bề mặt hành tinh chau sara nhằm mục đích ngăn chặn sự lây nhiễm khuẩn zerg.

described as being fascinated with, if somewhat wary of, the dark templar, tassadar is the commander of the fleet that made first contact with the terrans by destroying their colony of chau sara to contain zerg infestation.

wikimatrix

Xem nhiều hơn: Cách khắc phục lỗi tiếng Việt trong PowerPoint

qed

opensubtitles2018.v3

chúng ta sẽ làm hỏng gan và thận anh ấy.

we’ll box his liver, trash his kidneys.

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

due diligence hay hoạt động thẩm tra là một cuộc điều tra về một doanh nghiệp hoặc một cá nhân trước khi ký một hợp đồng, hoặc một hành động với một tiêu chuẩn tỏ sự thận trọng nhất định.

due diligence is the investigation or exercise of care that a reasonable business or person is expected to take before entering into an agreement or contract with another party, or an act with a certain standard of care.

wikimatrix

có thể nhét tờ giấy mời dưới ngạch cửa nếu không có ai ở nhà, miễn là phải cẩn thận đẩy hết vào bên trong để người ngoài không thấy.

it may be that handbills can be left at not-at-homes, provided that care is taken to put them under the door so that they are completely out of sight.

jw2019

khi bị cảm lạnh, nếu không cẩn thận nó sẽ chuyển thành viêm phổi.

when she gets a cold, if she’s not careful, it turns to pneumonia.

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

4 chúng ta cần phải luôn cẩn thận hầu không bỏ lỡ những cơ hội phụng sự.

4 we must be watchful constantly so as not to miss out on joyous privileges of service that might come our way.

jw2019

có lẽ người của ta quá thận trọng.

probably our people being overly cautious.

opensubtitles2018.v3

12 và tôi tớ lyman wight của ta hãy thận trọng, vì sa tan muốn asàng sảy hắn như rơm.

12 and let my servant lyman wight beware, for satan desireth to asift him as chaff.

lds

Xem nhiều hơn: Con Dúi là con gì, Ăn gì, Kỷ thuật nuôi, Giá thịt bao nhiêu?

opensubtitles2018.v3

nếu chúng ta không cẩn thận, đợt sóng ngầm trong đời có thể làm chết người như những đợt sóng ngầm trong đại dương.

if we are not careful, the sneaker waves in life can be as deadly as those in the ocean.

lds

nhìn chung, adeimantos được hiểu là người thận trọng hơn, điềm đạm hơn, và ít sáng tạo hơn người em trai glaucon, một người đối thoại chính khác của socrates trong chín tập cuối cùng của tác phẩm nền cộng hòa.

on the whole, adeimantus comes across as more cautious, more sober-minded, and less creative than his brother glaucon, socrates’ other major interlocutor in the last nine books of the republic.

wikimatrix

họ sẽ không nêu tên, nhưng bài giảng cảnh báo sẽ giúp bảo vệ hội thánh vì những người đáp ứng sẽ cẩn thận hơn mà giới hạn những hoạt động thân hữu với bất cứ ai rõ ràng biểu hiện sự vô kỷ luật như thế.

they will not mention names, but their warning talk will help to protect the congregation because responsive ones will take extra care to limit social activities with any who clearly display such disorderliness.

jw2019

ngày nay chúng ta cũng phải giúp đỡ những người tìm kiếm lẽ thật cùng một thể ấy và luôn luôn thận trọng để xử dụng một cách đúng đắn lời lẽ thật.

we should provide similar help for truth seekers today and should always exercise care to handle the word of truth aright.

jw2019

dù nên thận trọng suy xét điều rất có thể xảy ra, việc cố nghĩ đến mọi tình huống khả dĩ là điều không thể làm được và cũng không có ích.

while one should carefully consider what is likely to occur, it is not possible or constructive to try to think of every eventuality.

jw2019

tác dụng phụ bao gồm: tăng cân do giữ nước thêm cho cơ bắp chuột rút / căng cơ tiềm năng Đau bụng bệnh tiêu chảy chóng mặt huyết áp cao do tiêu thụ thêm nước sử dụng creatine bởi người lớn khỏe mạnh với liều lượng bình thường không gây hại cho thận; tác dụng của nó đối với thận ở người già và thanh thiếu niên chưa được hiểu rõ vào năm 2012.

side effects include: weight gain due to extra water retention to the muscle potential muscle cramps / strains / pulls upset stomach diarrhea dizziness high blood pressure due to extra water consumption use of creatine by healthy adults in normal dosages does not harm kidneys; its effects on the kidney in elderly people and adolescents were not well understood as of 2012.

wikimatrix

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *