THAM LUẬN: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ

THAM LUẬN: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ

Vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được các cấp Đảng rất quan tâm đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, nhiều chuyên đề, bài viết bàn bạc về nội dung này song trên thực tế tùy tình hình của các tổ chức, cơ sở đảng ở từng địa phương, từng lĩnh vực công tác của tất cả các cơ quan, tổ chức mang tính đặc thù riêng, nên việc tìm ra một mô hình, một phương thức phù hợp cho mổi chi bộ cơ sở là rất khó. Tuy nhiên, đối với Chi bộ 1 chúng tôi qua thực tế sinh hoạt đã rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp để tự nâng cao chất lượng sinh hoạt trong chi bộ mình.

Như chúng ta đã biết chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển của Chi bộ. Không tổ chức sinh hoạt Chi bộ hoặc chất lượng sinh hoạt Chi bộ thấp thì Chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn đã chứng minh, những Chi bộ trong sạch vững mạnh là những Chi bộ duy trì sinh hoạt Chi bộ nề nếp, có nội dung sinh hoạt Chi bộ phong phú, thiết thực, có hình thức đa dạng, sinh hoạt có chất lượng tốt.

Xuất phát từ những nhận thức nêu trên, trong thời gian vừa qua, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì sinh hoạt nề nếp đúng thời gian qui định; Chi ủy chi bộ chuẩn bị chu đáo; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, phong phú; thực hiện lồng ghép việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với khắc phục các yếu kém, tồn tại. Đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình, luôn tạo được không khí cởi mở, chân thành; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ. Phương pháp điều hành sinh hoạt, điều hành thảo luận, gợi mở vấn đề khoa học hơn. Vai trò, trách nhiệm người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ nét hơn.

Quý khách đang xem: THAM LUẬN: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ

Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ 1 vẫn còn những hạn chế như:

Xem nhiều hơn: Tổng hợp 100 mẫu bìa Word đẹp miễn phí mới nhất – tải miễn phí

– Nội dung sinh hoạt còn theo lối cũ; nặng phổ biến quán triệt, ít trao đổi, bàn bạc; dành nhiều thời gian cho thảo luận công tác chuyên môn; cách phân bổ thời gian cho từng nội dung chưa khoa học; thời gian sinh hoạt Chi bộ ngắn. Tính chỉ huy, tính giáo dục, tính chiến đấu chưa cao; đảng viên trẻ còn tình trạng “ngại nói, sợ nói”.

– Vai trò của người chủ trì trong việc gợi mở nội dung để tham gia góp ý còn hạn chế; đa số các ý kiến góp ý là của đảng viên lớn tuổi, chỉ huy đơn vị
– Việc thực hiện dân chủ mở rộng nhưng có vấn đề không chốt được, gút được nội dung cần bàn càn phải báo cáo cấp trên.
– Sổ sách ghi chép chưa khoa học; có đảng viên họp Chi bộ không mang theo sổ sách; không tập trung, nói chuyện riêng.
– Đảng viên chưa thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, còn thụ động, ít tham gia đóng góp ý kiến; ý thức trách nhiệm đối với tập thể, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình chưa cao, còn biểu hiện ngại va chạm, sợ mất lòng; Đóng góp ý kiến một cách gượng ép, nội dung không thiết thực, không có chiều sâu, chưa có nhiều ý kiến hay để đóng góp vào quá trình hoạt động, chỉ huy của Chi bộ.

Nguyên nhân của những hạn chế, là do nhận thức về yêu cầu, nội dung sinh hoạt Chi bộ chưa đầy đủ. Đảng viên chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xem việc sinh hoạt Chi bộ là phải tham gia cho đúng quy định, chứ chưa coi đây là trách nhiệm của mình.

Giải pháp thời gian tới:

Xem nhiều hơn: Phiếu Đánh Giá Viên Chức 2021

1. Phải thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ sinh hoạt Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện nghiêm túc và có chất lượng việc sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt phải cụ thể sát với nhiệm vụ của đơn vị; chuẩn bị nội dung chu đáo, hiệu quả, tránh hình thức.
2. Chi ủy phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt; phải xác định trách nhiệm “chất lượng sinh hoạt Chi bộ thấp, chậm đổi mới là do mình”; mạnh dạn nhận trách nhiệm, không đổ lỗi cho khách quan. Phải suy nghĩ cách thức, phương pháp để lèo lái, dẫn dắt và định hướng cho Chi bộ hoạt động có hiệu quả.
3. Nội dung sinh hoạt Chi bộ phải bám vào Hướng dẫn số 08/HD ngày 30/11/2018 của Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó lưu ý nội dung thông tin tuyên truyền cần chọn lọc phù hợp, thiết thực. Nội dung để đưa ra thảo luận nên lựa chọn điểm mới, quan trọng để gợi ý hoặc là trình bày theo thứ tự từ trên xuống; nội dung nào trình bày lướt qua, nội dung nào trình bày kỹ. Nội dung phải sát thực tế, hạn chế lý luận nhiều; nội dung Nghị quyết, nội dung thảo luận cụ thể, rõ ràng gắn với thực tiễn.
4. Đề ra nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, những việc cần làm ngay trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện.
5. Phần thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình.
6. Sinh hoạt Chi bộ phải gắn với khắc phục các yếu kém, khuyết điểm và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
7. Nâng cao ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt Chi bộ. Chất lượng Chi bộ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đảng viên, đảng viên có nhận thức, góp ý thảo luận sôi nổi, có trọng tâm trọng điểm thì nơi đó chất lượng hoạt động của Chi bộ được nâng lên.
8. Thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trong Đảng
9. Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt Chi bộ: Bí thư Chi bộ (hoặc đồng chí được phân công) chủ trì, điều hành cuộc họp Chi bộ phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình đề ra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian sinh hoạt. Nội dung báo cáo trước Chi bộ phải rõ ràng, ngắn gọn để dành nhiều thời gian cho phần thảo luận. Thực hiện tốt quy chế làm việc của Chi bộ; trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng Chi ủy viên, bảo đảm Chi ủy, Chi bộ hoạt động có hiệu quả.
Trong điều kiện hiện nay, hưởng thụ Đảng ta phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp. Để làm được điều đó thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Khi đội ngũ đảng viên vững mạnh sẽ góp phần làm cho Chi bộ tốt, Chi bộ tốt tức là Đảng bộ mạnh, các Đảng bộ mạnh tức là toàn Đảng vững mạnh. Vì vậy mỗi đảng viên chúng ta phải tự rèn luyện để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nơi mình đang công tác.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *