Tổng Hợp Lệnh Lập Trình PLC Mitsubishi [Link Google Drive Trọn Bộ]

Tổng Hợp Lệnh Lập Trình PLC Mitsubishi

Bài viết giới thiệu đến bạn đọc các tập lệnh lập trình PLC Mitsubishi cơ bản.

Một số chú ý quan tâm :

– Một số lệnh xử lý liên quan tới số thực và lệnh đặc biệt chỉ áp dụng được trên plc FX2N trở lên. Các bạn mở GX Develop. Chọn loại PLC đang dùng. Nếu nhập được lệnh tức là lệnh này chạy được trên plc của bạn.

– Bạn cần đọc diễn đạt cụ thể phương pháp của lệnh theo tài liệu dưới đây. Để hiểu rõ hơn về phương pháp hoạt động giải trí của từng lệnh. ( Link tài liệu ở cuối bài viết )
Bài viết tương quan đến Lệnh Lập Trình PLC Mitsubishi :
Lệnh So Sánh Trong Lập Trình PLC Mitsubishi / Tự Động Hóa PLCTECH
Lập Trình PLC – Các Hàm Toán Học Quan Trọng
Lệnh Tính Toán Trong Lập Trình PLC Mitsubishi

Một số Lệnh lập trình PLC Mitsubishi cơ bản .

Lệnh LD (load)

Lệnh LD dng để đặt một cơng tắc logic thường mở vo chương trình. Trong chương trình dạng Instruction, lệnh LD lươn luơn Open ở vị trí đầu tin của một dịng chương trình hoặc mở màn cho một khối logic ( sẽ được trình by ở phần lệnh về khối ). Trong chương trình dạng ladder, lệnh LD bộc lộ cơng tắc logic thường mở màn tin nối trực tiếp với đường bus bn tri của một nhnh chương trình hay cơng tắc thường khởi đầu tin của một khối logic .

Lệnh LDI (Load Inverse)

Lệnh LDI dùng để đặt một công tắc nguồn logic thường đóng vào chương trình. Trong chương trình Instruction, lệnh LDI luôn luôn Open ở vị trí tiên phong của một dòng chương trình. Hoặc khởi đầu cho một khối logic ( sẽ được trình diễn sau ở phần lệnh về khối ). Trong chương trình ladder lệnh LD bộc lộ công tắc nguồn logic. Thường đóng tiên phong nối trực tiếp với đường bus bên trái của một nhánh logic hoặc công tắc nguồn thường đóng đẩu tiên của một khối logic .

Tổng Hợp Lệnh Lập Trình PLC Mitsubishi

Lệnh OUT

Lệnh OUT dùng để đặt một rơ – le logic vào chương trình. Trong chương trình dạng ladder, lệnh OUT ký hiệu bằng “ ( ) ” được nối trực tiếp với đường bus phải. Lệnh OUT sẽ được triển khai khi điều khiển và tinh chỉnh phía bên trái của nó thỏa mãn nhu cầu. Tham số ( toán hạng bit ) của lệnh OUT không duy trì được trạng thái ( không chốt ) ; trạng thái của nó giống với trạng thái của nhánh công tắc nguồn tinh chỉnh và điều khiển

Lệnh AND và OR

Ơ dạng ladder những công tắc nguồn thường mở mắc tiếp nối đuôi nhau. Hay mắc song song được bộc lộ ở dạng Instruction là những lệnh AND hay OR .

Lệnh ANI và ORI.

Ơ dạng ladder những công tắc nguồn logic thường đóng mắc tiếp nối đuôi nhau. Hay song song được bộc lộ ở dạng Instruction là những lệnh ANI hay ORI .

Cổng logic EXCLUSIVE-OR

Cổng logic này khác với cổng OR ở chỗ là nó cho logic 1 khi một trong hai ngõ vào có logic 1, nhưng khi cả hai ngõ vào đều có logic 1 thì nó cho logic 0. logic này hoàn toàn có thể được thực thi bằng hai nhánh song song, mỗi nhánh là mạch tiếp nối đuôi nhau của một ngõ vào và hòn đảo của ngõ còn lại. Vì không có lệnh biểu lộ cho logic này nên nó được biểu diện bằng tổng hợp những logic cơ bản như trên .
Lưu ý : Trong trương trình Instruction có dùng lệnh ORB ( OR Block ). Ban đầu lập trình cho nhánh tiên phong, sau đó là nhánh tiếp nối. Lúc này CPU hiểu ràng đã có hai khối và nó sẽ đọc lệnh tiếp nối ORB. Lệnh này thực thi OR hai khối trên với nhau ; lệnh OUT sẽ kích ngõ ra tương ứng .

Lệnh Lập tình PLC MItsubishi

Lệnh Lập tình PLC MItsubishi


Lệnh ORB 
 

Lệnh ORB ( OR Block ) không có tham số. Lệnh này dùng để tạo ra nhiều nhánh song song phức tạp gồm nhiều khối logic song song với nhau. Lệnh ORB được miêu tả rõ nhất khi một chuỗi những công tắc nguồn khởi đầu bằng lệnh LD ( LDI ) song song với một nhánh trước đó .

Lệnh ANB

Lệnh ANB ( AND block ) không có tham số. Lệnh ANB được dùng đề tạo ra những nhánh nối liên tục phức tạp gồm nhiều nhánh tiếp nối đuôi nhau với nhau. Lệnh ANB được miêu tả rõ nhất khi triển khai tiếp nối đuôi nhau nhiều khối có nhiều công tắc nguồn mác song song .

Lệnh SET

Lệnh SET dùng để đặt trạng thái của tham số lệnh ( chỉ cho phép toán hạng bit ) lên logic 1 vĩnh viễn ( chốt trạng thái 1 ). Trong chương trình dạng Ladder. Lệnh SET luôn luôn Open ở cuối nhánh, phía bên phải của công tắc nguồn ở đầu cuối trong nhánh. Và được thi hành khi điều kiện kèm theo logic của tổng hợp những công tắc nguồn bên trái được thoả mãn .

Tập lệnh lập trình PLC Mitsubishi  [Link Dowload]

Tài liệu – Tổng Hợp Tập Lệnh Lập Trình PLC Mitsubishi 

https://drive.google.com/file/d/18BAcDuUS0ZOZxVQ4VVpkBrryEdG4HvGs/view?usp=sharing

>> Tham khảo chi tiết các khóa học tại Trung Tâm:

— — — — — — — — –
Mọi tư vấn về Tự động hóa, vui mừng liên hệ với chúng tôi :

TRUNG TÂM TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP PLCTECH

Địa chỉ : Số 11 Ngõ 2E phố Dịch Vọng – CG cầu giấy – Thành Phố Hà Nội

Liên hệ: Mr Chính 0984 957 127

Website : https://danhgiaaz.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/PLCTechHN/

Viết một bình luận