Tải Ngôi Sao Thời Trang trên PC với giả lập – LDPlayer

Phiên bản Ngôi Sao Thời Trang PC là gì

[external_link_head]

Sử dụng LDPlayer có an toàn không

[external_link offset=1]

Tôi có thể chơi Ngôi Sao Thời Trang trên máy tính mà không có trình giả lập Android không?

Nếu có phiên bản PC tương ứng của Ngôi Sao Thời Trang, điều đó thì được, nhưng bạn có thể thông qua LDPlayer chơi Ngôi Sao Thời Trang trên máy tính để trải nghiệm tốt hơn.

Khi bạn cần thực hiện một số thao tác nhấp và tổ hợp chính xác trong Ngôi Sao Thời Trang, chức năng lệnh macro của LDPlayer có thể được thực hiện. Chỉ cần mở cài đặt nút, kéo nút macro vào giao diện trò chơi, viết và lưu lệnh macro. Đạt được một lệnh – tổ hợp phím, giọng nói một phím và tổ hợp một phím. Chức năng macro dễ dàng giải phóng bàn tay của bạn và hoàn thành các tổ hợp phức tạp với các thao tác tối thiểu.

Giới thiệu thêm chức năng

Chơi phiên bản máy tính Ngôi Sao Thời Trang của thiết bị máy tính WINDOWS

[external_link offset=2]

Giới thiệu Ngôi Sao Thời Trang

[external_footer]

Viết một bình luận