Tái Cấp Tài Chính

Refinancing là hành vi trả hết một khoản nợ vay bằng tiền có được từ một khoản vay mới, thường cùng quy mô độ lớn tài chính, và sử dụng cùng một tài sản (bất động sản) để thế chấp.

Quyết định liệu có nên tiến hành tái cấp tài chính hay không, người đi vay phải giải bài toán cân bằng lợi ích giữa phần tiền tiết kiệm được từ lãi suất với phần chi phí phải chi ra để có thể tiến hành quá trình tái cấp tài chính đó. Trong công việc này, thách thức nhất là dự đoán xem giá trị thực tế của các phần lãi vay tiết kiệm được tính ở thời điểm tiến hành là bao nhiêu. Lợi ích này là một động lực quan trọng.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Tuy vậy, vẫn còn những nguyên nhân khác khiến người sở hữu bất động sản, tài sản, quan tâm tới tái cấp tài chính. Chẳng hạn với bất động sản, người ta có thể tái cấp tài chính để rút ngắn thời gian trả một khế ướcbất động sản dài hạn. Ở một khía cạnh kỹ thuật khác, refinancing giúp chuyển từ một khế ước có lãi suất vay cố định sang loại có lãi suất vay linh hoạt (ARM – Adjustable Rate Mortgage), có điều chỉnh.

[external_link offset=2]

Mô hình này rất phát triển ở Hoa Kỳ, quốc gia có nền tài chính mạnh và chính phủ có đủ khả năng can thiệp vào thị trường bất động sản bằng các công cụ tài chính. HOLC (Home Owner’s Loan Corporation) là một công ty thuộc chính phủ Hoa Kỳ tham gia vào điều tiết thị trường này, với nguồn vốn thu được từ trái phiếu do chính phủ bảo lãnh.[external_footer]

Viết một bình luận