Ta là bánh hằng sống

TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

Lm. Kim Long

ĐK. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

[external_link_head]

1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.

[external_link offset=1]

2. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

3. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Dù cho đất trời theo ngày tháng biến thay, Lời Chúa ban truyền muôn đời không phai..

PDF

ENCORE

[external_link offset=2]MP3

View more the latest threads:

  • Thờ lạy Chúa Giêsu – Lm. Thái Nguyên
  • Ngọn lửa tình yêu – Lm. Thái Nguyên
  • Về bên Thánh Tâm – Sr. Hương Đan
  • Suối nguồn tình yêu – Jos. Hoàng Phúc
  • Tình Thánh – Thy Yên
  • Thánh Thể nhiệm mầu – Thiên Đan
  • Tôn thờ Chúa – Sr. Thiên Đan
  • Bao Miệng Lưỡi (Pange Lingua) – Lời: T. Toma…
  • Cầu cho các gia đình gặp khó khăn – Phanxicô
  • Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Thiên Đan

[external_footer]

Viết một bình luận