Streak là gì?

Streak là số ngày liên tục bạn hoàn thành một bài học. Sau khi bạn hoàn thành một bài học trên ứng dụng hoặc trên web, bạn tăng 1 streak một ngày. Bạn nhận được phần thưởng hàng ngày khi đạt được mục tiêu KN. Bạn có thể đặt mục tiêu của mình khi tạo tài khoản Duolingo, và có thể thay đổi khi cài đặt qua: https://www.duolingo.com/settings/coach

Streak được thể hiện qua biểu tượng ngọn lửa nhỏ. Nếu bạn không đạt được streak, biểu tượng sẽ chuyển sang màu xám. Mỗi khi bạn đạt được streak bằng cách hoàn thành bài học mỗi ngày của mình, lửa streak được thắp lên.

[external_link_head]

Streak là gì?

Hãy cố gắng giữ streak và xem thử bạn sẽ giữ được bao lâu nhé! Dùng streak freeze để chắc rằng bạn không mất streak khi bạn quên luyện tập trong một ngày. Thường xuyên kiểm tra lại để đảm bảo đã trang bị tính năng này vì streak freeze chỉ tác dụng một lần.

[external_link offset=1]

Streak là gì?

Bạn có thể mua Streak freeze qua cửa hàng trên ứng dụng và trên web.

Trên web:

Nhấn vào biểu tượng Cửa hàng.

Streak là gì?

Trên ứng dụng Android và iOS:

[external_link offset=2]

Nhấn vào thẻ Cửa hàng (bên dưới).

Streak là gì?

*Vui lòng lưu ý rằng một số người dùng bản di động có lingot cần phải nhấn vào tổng số lingot của mình để đến cửa hàng. [external_footer]

Viết một bình luận