Số phối trí là gì? – Hoá học| Vietpub

Số phối trí là gì? – Hoá học| Vietpub

tìm hiểu về số phối trí. kiến thức số phối trí về hoá học

số phối trí là trong phức chất, spt là số nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử cấu kết trực tiếp với nguyên tử trung tâm. spt phụ thuộc vào bản chất của nguyên tử trung tâm vàphối tử. vd. trong phức chất [co(nh3)6]3+, spt của co3+là 6; trong phức chất[cocl4]2-,spt của co2+là 4; trong phức chất [zn(nh3)4]2+, spt của zn2+là 4.

Quý khách đang xem: Số phối trí là gì? – Hoá học| Vietpub

Xem nhiều hơn: Cúng tạ đất vào ngày nào? Văn khấn tạ đất cuối năm chuẩn nhất 2020

số phối trí là gì? - hoá học| vietpubsố phối trí

Xem nhiều hơn: Top 8 công ty đa quốc gia tại Việt Nam – Toplist.vn

trong tinh thể, spt là số nguyên tử (hoặc ion) gần nhất ở cách đều một nguyên tử (hoặc ion ngược dấu). vd. trong sắt (tinh thể lập phương tâm khối) spt của nguyên tử fe bằng 8; trong nacl (tinh thể lập phương) spt của ion na+cũng như của ion clđều bằng 6.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *