Số nguyên tố cùng nhau là gì? Bài tập vận dụng – Giáo viên Việt Nam

Số nguyên tố cùng nhau là gì? Bài tập vận dụng

Những kiến thức trọng tâm cần nắm vững.

Số nguyên tố hay hợp số là nội dung các bạn được học ở chương trình Toán 6. Trong bài số nguyên tố, các bạn sẽ được học bài số nguyên tố cùng nhau. Vậy số nguyên tố là gì? Số nguyên tố cùng nhau là gì?

[external_link_head]

Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có ước là 1 và chính nó.

Số nguyên tố cùng nhau là số tự nhiên có ước chung lớn nhất bằng một.

Đây là nội dung khá dễ mở đầu cho chương trình Toán 6. Và nội dung về số nguyên tố các bạn sẽ được học ở chương I của Toán 6 nên nó sẽ có trong đề thi giữa kì. Vì vậy tuy nó khá dễ nên trong đề thi các bạn nên làm thật nhanh để tránh dành thời gian cho câu khác. Để làm thuần thục các bài tập các bạn phỉa thuộc bảng cửu chương và bảng nguyên tố. Để khi làm bài các bạn có thể nhìn nhanh nó có phải số nguyên tố cùng nhau hay không.

[external_link offset=1]

Các ví dụ về số nguyên tố cùng nhau.

Ví dụ 1: Cho hai số 7 và 8. Hỏi hai số đó có phải là hai số nguyên tố cùng nhau hay không?

Lời giải:

Ta có: 7 = 1 x 7 và 8 = 1 x 2 x 2 x 2.

  • Ước chung lớn nhất của 7 và 8 là 1.
  • Hai số 7 và 8 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Ví dụ 2: Cho hai số 13 và 25. Hỏi hai số đó có phải là hai số nguyên tố cùng nhau hay không?

Lời giải

Ta có 13 = 1 x 13 và 25 = 1 x 5 x 5.

[external_link offset=2]

  • Ước chung lớn nhất của 13 và 25 là 1.
  • Hay số 13 và 25 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Trên đây là 2 ví dụ để giúp các bạn hiểu rõ hơn về các bài toán số nguyên tố cùng nhau. Để làm nhiều bài tập về số nguyên tố cùng nhau, các bạn hãy tham khảo tài liệu bên dưới.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Tài liệu tiếp tục được cập nhật

Sưu tầm: Thu Hoài

[external_footer]

Viết một bình luận