Severability là gì?

Trong hợp đồng kinh tế có nhiều thuật ngữ khá mới mẻ và lạ lẫm với nhiều người. Một trong số đó phải kể đến là thuật ngữ Severability. Vậy Severability là gì?

Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi liên quan đến vấn đề Severability là gì? để tìm được câu trả lời bạn nhé!

[external_link_head]

Severability là gì?

Severability là thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng khá nhiều trong các hợp đồng kinh tế, thuật ngữ này được sử dụng trong hợp đồng có để chỉ điều khoản hiệu lực từng phần của hợp đồng.

Có thể hiểu Severability là thuật ngữ chỉ điều khoản hiệu lực từng phần của hợp đồng. Tức là khi hợp đồng có vô hiệu thì có những phần hợp đồng vẫn phát sinh hiệu lực. Khi tham gia soạn thảo, đàm phán ký kết hợp đồng các bên có thể sử dụng Severability là điều khoản hiệu lực từng phần của hợp đồng, nghĩa là phần hợp đồng vẫn phát sinh hiệu lực, các bên vẫn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo những phần mà hợp đồng phát sinh hiệu lực.

Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của hợp đồng

Căn cứ theo điều 117 BLDS 2015 thì điều kiện có hiệu lực của hợp đồng bao gồm những điều kiện như sau:

[external_link offset=1]

“ 1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.”

Như vậy, những điều kiện đối để hợp đồng phát sinh hiệu lực bao gồm:

Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với hợp đồng xác lập

Chủ thể tham gia ký kết hoàn toàn tự nguyện

Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội

[external_link offset=2]

Hình thức của hợp đồng cũng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Nếu không tuân thủ về hình thức thì hợp đồng sẽ không phát sinh hiệu lực.

Hợp đồng vô hiệu từng phần

Điều 130 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từng phần như sau:

“ Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần khi một phần nội dung của giao dịch dân sự vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của giao dịch.”

Theo quy định trên thì hợp đồng vô hiệu từng phần khi: Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần khi một phần của giao dịch vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của giao dịch.

Như vậy, Severability điều khoản hiệu lực từng phần có ý nghĩa khi hợp đồng có những phần bị vô hiệu nhưng các điều khoản có hiệu vẫn phát sinh hiệu lực bình thường, các bên vẫn có quyền và nghĩa vụ đối với nhau đối với những điều khoản có hiệu lực.

Trên đây là nội dung bài viết về Severability là gì? Hi vọng sẽ cung cấp những thông tin bổ ích đến bạn đọc. [external_footer]

Viết một bình luận