Seeding và Seeder là gì

Seeding là người đi làm các công việc cụ thể như tạo dựng 1 topic 1 câu chuyện rồi đóng nhiều vai để đưa topic đó trở thành một đề tài sôi nổi trên cộng đồng mạng . Người làm công việc này thì gọi là Seeder.

Seeder là người đi làm các công việc cụ thể như tạo dựng 1 topic 1 câu chuyện rồi đóng nhiều vai để đưa topic đó trở thành một đề tài sôi nổi trên cộng đồng mạng , nhằm dẫn dắt , dắt mũi người khác vào mục đích riêng của mình. Người làm công việc này thì gọi là Seeder.

[external_link_head]

Summary

Reviewer

[external_link offset=1]

Duy Vo

Review Date

Reviewed Item

[external_link offset=2]

Thông tin hữu ích cho Marketers

Author Rating

5Seeding và Seeder là gìSeeding và Seeder là gìSeeding và Seeder là gìSeeding và Seeder là gìSeeding và Seeder là gì

[external_footer]

Viết một bình luận