Cảm âm bài anh vẫn hành quân

Cảm âm bài anh vẫn hành quân – nhạc cách mạng.

Bài anh vẫn hành quân là nhạc quen thuộc trong cách mạng, và nó được phổ sang 1 bản dành cho sáo trúc với kỹ thuật lưỡi kép tạo nhịp điệu hành quân hùng hậu của quân đội nhân dân Nước Ta. ( nguồn gốc bài hát này những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá lại qua google nhé ! mình cũng chưa khám phá rõ lắm ) .

Cảm âm anh vẫn hành quân.

mở màn bằng nốt Rê thổi bằng sáo Đô C5. những bạn nhé !

Re2 Fa2 La Re2, Do2 La Do2 Re2 La, Do2 Fa2 Sol2 Sol2 La, Do2 La Sol2 La
-Do->Re, Re, Re Fa ( Láy ngon nốt Re nhanh )
Lưỡi kép T T K T.. . T K T.. . T K T.. .. .. . ( Re2 Re2 Re2 Fa2.. La La Re2.. Re2 Re2 Re2.. Re2 Re2 D2.. La La D2.. Re2 Re2 Re2.. Re2 Re2 Re2.. Re2 Re2 D2.. La La Fa2.. Sol Sol La.. La La D2.. La La.. Sol.. La )
-Re2 Mi2 Fa2 Sol2 (La2 La2 La2 La2 Sol2 Đánh Lưỡi T T K T K) Fa2 Mi2 Re2
Lưỡi kép T T K T.. . T K T.. . T K T.. .. .. . (Re2 Re2 Re2 Fa2.. La La Re2.. Re2 Re2 Re2.. Re2 Re2 D2.. . La La D2.. Re2 Re2 La.. La La La.. La La D2.. . Fa Fa2 Sol.. . Sol Sol La.. La La D2. La La.. Sol.. La)
-Do->Re, Re, Re Fa ( Láy ngon nốt Re nhanh )
Lưỡi kép T T K T.. . T K T.. . T K T.. TKT.. . TKT.. .. . ( Re2 Re2 Re2 Fa2.. La La Re2.. Re2 Re2 Re2.. Re2 Re2 D2.. La La D2.. Re2 Re2 Re2.. Re2 Re2 Re2.. Re2 Re2 D2.. La La Fa2.. Sol Sol La.. La La D2.. La La.. Sol.. La )
-Re2 Fa2 La2 Fa2, Fa2 Mi2 Re2 D2 Re2 Mi2 D2 Re2
Kép (T K T K T K T K T K T K T K T.. .. . ) Re2 La1 Re2 Mi2 Re2 La1 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 D3 Re3 D3 La2 Sol2 D3 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 Re2 D2 Re2 Fa2 Sol2 La2 Re3)
-Re2 Mi2 Fa2 Sol2 (La2 La2 La2 La2 Sol2 Đánh Lưỡi T T K T K) Fa2 Mi2 Re2
-Re2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 La2 ( D->D3 Dồn ngón + Reo Lưỡi ) La2 Fa2 Sol2 La2 La2.. . Sol2 Fa2 Sol2 La2 La2.. ., Re2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 La2 ( D->D3 Dồn ngón + Reeo Laưỡi ) La2 Fa2 Sol2 La2 La2.. . Sol2 Fa2 Sol2 La2 La2.. Sol2, Sol2 Fa2 Mi2 Re2
.. .. .. .. .. .. .. (Đoạn Lặp Lai :Lưỡi kép T T K T.. T K T.. . T K T.. .. .. . (Re2 Re2 Re2 Fa2.. La La Re2.. Re2 Re2 Re2.. Re2 Re2 D2.. . La La D2.. Re2 Re2 La.. La La La.. La La D2.. . Fa Fa2 Sol.. . Sol Sol La.. La La D2. La La.. Sol.. La)
-Do->Re, Re, Re Fa ( Láy ngón nốt Re nhanh )
Laưỡi kép T T K T.. . T K T.. . T K T.. .. .. . ( Re2 Re2 Re2 Fa2.. La La Re2.. Re2 Re2 Re2.. Re2 Re2 Do2.. La La D2.. Re2 Re2 Re2.. Re2 Re2 Re2.. Re2 Re2 Do2.. La La Fa2.. Sol Sol La.. La La Do2.. La La.. Sol.. La )
-Re2 Fa2 La2 Fa2, Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2
Kép( T K T K T K T K T K T K T K T.. .. .. .. .. )Re2 La1 Re2 Mi2 Re2 La1 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 La2 D3 Re3 Do3 La2 Sol2 Do3 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Sol2 La2 Re3)).. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
-Re2 Fa2 La2 Fa2, Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2
-Mi2 Do2 Re2, Mi2 Do2 Re2
-Mi2 Do2 Re2 ( Láy ngón Re2).

Bài anh vẫn hành quân thực tế các bạn nên chơi bằng sheet nhạc, nhưng chơi cảm âm cũng không sao miễn sao cảm âm chuẩn và các bạn chắc về nhịp phách của bài hát. Và quan trọng là đánh được lưỡi kép tốt thì mới nên tập luyện. Bản cảm âm anh vẫn hành quân hi vọng sẽ giúp ích cho mọi người trong việc học thổi sáo trúc.

SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA TIÊU TẶNG SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

mua sao truc

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Video hướng dẫn thổi sáo – Nhiều video nhé, next để sang bài tiếp theo

Viết một bình luận