sang chảnh in English – Vietnamese-English Dictionary

Gái sang chảnh thích các anh phong trần cơ.

Posh girls love a bit of rough.

[external_link_head]

OpenSubtitles2018.v3

Chưa kể đến khoản nợ để anh được lên con tàu sang chảnh này.

Not to mention the debt you run up on this fancy starship.

OpenSubtitles2018.v3

Có lẽ họ sẽ cho ông tới nhà tù sang chảnh nào đó thôi.

They’re probably sending you to some Club Fed prison.

OpenSubtitles2018.v3

[external_link offset=1]

Giây phút quá ư sang chảnh.

OpenSubtitles2018.v3

Phụ huynh sang chảnh đưa con sang đó học rồi.

Bourgie parents sending their kids over there now.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Áo quan sang chảnh đây rồi.

OpenSubtitles2018.v3

Ta không thích mấy cái danh xưng sang chảnh trừ phi họ giám giá cho ta ở rạp chiếu phim.

I don’t like fancy titles unless they get me a discount at the movies.

OpenSubtitles2018.v3

Carl và thằng bạn cao to da màu của nó, chúng nó ăn trộm ở cửa hàng cà phê sang chảnh.

Uh, Carl and big scary colored man, they steal from fancy coffee place.

OpenSubtitles2018.v3

[external_link offset=2]

Murphy thêm vào rằng Lange sẽ vào vai “một qúy bà miêu nữ sang chảnh đích thực”, về sau có tên là Fiona Goode.

Murphy added that Lange would portray a “real glamourcat lady”, later revealed to be named Fiona Goode.

WikiMatrix

Họ là thám tử giỏi, chỉ là không cảnh sát có lòng tự trọng nào muốn bị đá bởi phụ nữ có giọng Anh sang chảnh.

They’re good detectives, just no self-respecting cop Wants to have his ass kicked by some broad with a posh British accent.

OpenSubtitles2018.v3

Có một lời giải thích rằng bánh matzo như nà một biểu tượng để nhắc nhở người Do Thái về cảm giác nghèo khổ đói nghèo của những tên nô lệ và từ đó người Do Thái học cách khiêm tốn hơn, và học cách biết ơn nhiều về sự tự do và tránh đi cái sự kiêu ngạo phóng túng được tượng trưng bởi bánh mì đã lên men mà sang chảnh hơn.

There is an attendant explanation that matzo serves as a symbol to remind Jews what it is like to be a poor slave and to promote humility, appreciate freedom, and avoid the inflated ego symbolized by more luxurious leavened bread.

WikiMatrix

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

Viết một bình luận