Rework – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rework là gì?

Rework có nghĩa là (n) Sửa chữa lại, làm lại, sản phẩm sửa chữa lại

[external_link_head]

[external_link offset=1]

  • Rework có nghĩa là (n) Sửa chữa lại, làm lại, sản phẩm sửa chữa lại
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sửa chữa lại, làm lại, sản phẩm sửa chữa lại Tiếng Anh là gì?

(n) Sửa chữa lại, làm lại, sản phẩm sửa chữa lại Tiếng Anh có nghĩa là Rework.

Ý nghĩa – Giải thích

Rework nghĩa là (n) Sửa chữa lại, làm lại, sản phẩm sửa chữa lại.

Đây là cách dùng Rework. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

[external_link offset=2]

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Rework là gì? (hay giải thích (n) Sửa chữa lại, làm lại, sản phẩm sửa chữa lại nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rework là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rework / (n) Sửa chữa lại, làm lại, sản phẩm sửa chữa lại. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

[external_footer]

Viết một bình luận