Return On Assets – ROA

Return On Assets – ROA

Đây là một chỉ số thể hiện tương quan giữa mức sinh lợi của một công ty so với tài sản của nó. roa sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời. roa được tính bằng cách chia thu nhập hàng năm cho tổng tài sản, thể hiện bằng con số phần trăm.  công thức tính như sau:

                       roa = net income/ total assets

Quý khách đang xem: Return On Assets – ROA

Xem nhiều hơn: iMindMap 10.1.1 Crack + Serial Number Download Full {Fixed}

trong đó net income : thu nhập ròng
total assets : tổng tài sản

chú ý : một số nhà đầu tư có cộng cả chi phí lãi vay vào thu nhập ròng trong công thức tính toán trên vì họ thích sử dụng doanh thu hoạt động trước lãi vay. 
roa sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu tư(hay lượng tài sản). roa đối với các công ty cổ phần có sự khác biệt rất lớn và phụ thuộc nhiều vào ngành kinh doanh. Đó là lý do tại sao khi sử dụng roa để so sánh các công ty, tốt hơn hết là nên so sánh roa của mỗi công ty qua các năm và so giữa các công ty tương đồng nhau.

tài sản của một công ty thì được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. cả hai nguồn vốn này được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của  công ty. hiệu quả của việc chuyển vốn đầu tư thành lợi nhuận được thể hiện qua roa. roa càng cao thì càng tốt vì công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên lượng đầu tư ít hơn. ví dụ nếu công ty a có thu nhập ròng là 1 triệu $, tổng tài sản là 5 triệu$, khi đó roa là 20%, tuy nhiên nếu công ty b cũng thu được khoản thu nhập tương tự trên tổng tài sản là 10 triệu $, roa của b sẽ là 10%. như vậy công ty a hiệu quả hơn trong việc biến đầu tư thành lợi nhuận. và do đó, công việc khó khăn nhất của người quản lý là phân bổ vốn và các nguồn lực một cách khôn ngoan. bất kì ai cũng có thể kiếm lời bằng cách quăng cả núi tiền ra để giải quyết rắc rối nào đó. tuy nhiên chỉ có rất ít các nhà quản lý có khả năng kiếm những món lợi lớn mà chỉ cần đầu tư khoản tiền nhỏ.

Xem nhiều hơn: Mẫu số 01/KHBS : Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

các nhà đầu tư cũng nên chú ý tới tỉ lệ lãi suất mà công ty phải trả cho các khoản vay nợ. nếu một công ty không kiếm được nhiều hơn số tiền mà nó bỏ ra để chi cho các hoạt động đầu tư, đó hiển nhiên không phải là một dấu hiệu tốt. ngược lại, nếu roa mà tốt hơn chi phí vay thì có nghĩa là công ty đang bỏ túi một món hời.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *