“rated capacity” là gì? Nghĩa của từ rated capacity trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

“rated capacity” là gì? Nghĩa của từ rated capacity trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt "rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt "rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt

rated capacity"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt

"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt công suất định mức
"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt công suất ghi
lĩnh vực: cơ khí & công trình
"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt công suất thiết kế
"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt sản lượng định mức
lĩnh vực: giao thông & vận tải
"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt độ cao danh định
lĩnh vực: xây dựng
"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt dung tích danh nghĩa

rated capacity of filtration bed

"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt khả năng thoát (tính toán) của tầng lọc

Xem nhiều hơn: lieutenant


"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt năng suất đã định


o   công suất danh nghĩa, công suất ghi

"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt

"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt

Xem nhiều hơn: Lỗi Window Not Genuine Nhanh, Cách Sửa Lỗi Màn Hình Windows 7/8/8

"rated capacity" là gì? nghĩa của từ rated capacity trong tiếng việt. từ điển anh-việt

tra câu | Đọc báo tiếng anh


Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *