QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỐC

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH

……………………………

Quý khách đang xem: QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỐC

Số:…../……../…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

……………, ngày …… tháng …… năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc

Xem nhiều hơn: Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn Full Audio : Nghe truyện audio hay tại HemTruyenMa.Com : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH

……………………………………………………………………………………..

– Căn cứ Luật doanh nghiệp  số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam buôn bảng qua ngày 26/11/2014

– Căn cứ Điều lệ công ty TNHH………………………………………..

– Xét tình hình hoảng doanh của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc/Tổng giám đốc công ty TNHH…………………………………… đối với Ông/Bà……………………………………………………….. kể từ ngày………………………………..

Điều 2: Ông………………………………………………………………….. có bổn phận bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho người tiếp nhận văn bản này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 4: Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và Ông/Bà …………………………………… chịu bổn phận thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

Xem nhiều hơn: Ôn thi môn Khoa học quản lý có đáp án – Tài liệu text

– Các Phòng, Ban;

– Như Điều 4 (để thực hiện);

– Lưu VP;

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 (Kí, đóng dấu và ghi rõ ràng họ tên)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ sung sướng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui vẻ liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *