Quyết định bổ nhiệm kế toán

Quyết định bổ nhiệm kế toán

CÔNG TY TNHH TM DV CYC                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Số: 0888806742/QĐ                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quý khách đang xem: Quyết định bổ nhiệm kế toán

                                                                                               ——————-

                                                                              TP.HCM, ngày 09  tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Xem nhiều hơn: Con gà số đề là số mấy? đánh như thế nào?

(V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

                                                       ———————————

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CYC

– Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

-Căn  cứ  giấy  chứng  nhận  ĐKKD  của  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  thành  phố  
Hồ Chí Minh số 0888806742 cấp ngày 03 tháng 06 năm 2014

– Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.

– Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH             

Điều I:

Nay bổ nhiệm bà :  Ngô Thị Thùy Dung 

Xem nhiều hơn: Chia sẻ cách viết kế hoạch nghề nghiệp trong vòng 3 năm tới ở CV

Sinh ngày: 22 tháng 06 năm1987                   CMND số : 0888806742
Cấp ngày : 10/02/2014                                    Nơi cấp : Công an Quảng Ngãi.
Địa chỉ cư trú : Xã Đức Hòa, Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Nghề nghiệp: Kế toán.
Giữ chức vụ: Kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định .
Điều II: Trách nhiệm và quyền hạn
– Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ
chức năng của người phụ trách kế toán .
– Giao dịch  Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và tác dụng liên quan đến hệ thống kế toán công ty.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty trên cương vị kế toán.

Điều III: Các phòng ban Công ty và bà Ngô Thị Thùy Dung căn cứ quyết định thi hành

                                                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

– Cơ quan thuế…

– Lưu VP                                                                                    

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *