Quy trình Chào hàng canh tranh rút gọn mới nhất

Quy trình Chào hàng canh tranh rút gọn mới nhất

Tôi muốn hỏi, trường hợp các trường THPT được phân bổ nguồn kinh phí mua sắm dưới 500 triệu đồng thì có được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

Quý khách đang xem: Quy trình Chào hàng canh tranh rút gọn mới nhất

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 0888806742

Trả lời:

Chào game thủ, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của game thủ đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

– Luật Đấu thầu 2013

2. Luật sư tư vấn:

+ Thứ nhất về hạn mức áp dụng chào hành cạnh tranh

Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng. gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng, gói thầu đối với bán buôn thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

+ Thứ hai về quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP lao lý về quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn:

>&gt Xem thêm:  Chấp nhận chào hàng trong mến mại quốc tế là gì ?

– Chuẩn bị và gửi bạn dạng yêu cầu báo giá:

a) Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá) và các nội dung quan trọng khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu;

b) Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.

– Nộp và tiếp nhận báo giá buốt:

a) Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bang fax;

b) Bên mời thầu chịu nghĩa vụ bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như: Tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.

– Đánh giá các báo giá:

a) Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn;

b) Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến thương thảo hợp đồng.

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

>&gt Xem thêm:  Vị trí thống lĩnh thị trường là gì ? Quy định về vị trí thống lĩnh thị trường

Xem nhiều hơn: KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 2019-2020 (gộp) – Tin học 7 – Nguyễn Văn Thượng – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo pháp luật tại Điều 20 của Nghị định này.

Theo Thông tư 19/2015/TT-BKH ĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết về việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình lưạ chọn nhà thầu tại Khoản 12 Điều 2 Áp dụng mẫu lên tiếng thẩm định “Đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn và chỉ định thầu rút gọn, không bắt buộc phải tiến hành thẩm định Bản yêu cầu báo giá và Dự thảo hợp đồng”.

– Hoàn thiện và ký cấu kết đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bạn dạng thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

– Thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn:

a) Thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo lên tiếng đánh giá các báo giá;

b) Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định;

c) Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và thông báo thẩm định của đơn vị thẩm định.

3. Chào hàng cạnh tranh là gì?

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là phương thức được thực hiện với gói thầu có hạn mức theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP, cụ thể:

>&gt Xem thêm:  Không có tư cách pháp nhân có được tham gia đấu thầu ?

– Tối đa 500 triệu đồng áp dụng với gói thầu của các hoạt động logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt mà không thuộc về thành lập, lắp đặt, nghiệp thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ…

– Tối đa 01 tỷ đồng áp dụng với gói thầu mua bán hàng hóa thường xuyên được sử dụng, chung trên thị trường và tương đương nhau về đặc tính, tiêu chuẩn và chất lượng.

– Tối đa 20 triệu đồng đối với gói thầu mua hàng hóa tầm thường xuyên.

4. Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn sẽ bao gồm 05 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và gửi phiên bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Bản yêu cầu báo giá gồm các nội dung được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

– Thời gian chuẩn bị và nộp báo giá ít nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành phiên bản yêu cầu báo giá.

– Không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu

– Chủ thể mời thầu thực hiện bước đăng tải lên tiếng chào hàng trên các phương tiện báo chí, trên trang hệ thống đấu thầu quốc gia hoặc gửi ít nhất đến 03 nhà thầu có thể thực hiện gói thầu bằng hình thức trực tiếp bản yêu cầu báo giá.

Bên mời thầu tiếp tục phát hành miễn phí khi có bất kì nhà thầu muốn tham gia gửi trực tiếp, qua bưu điện, email…

>&gt Xem thêm:  Điều tra vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?

Bước 2: Nộp và tiếp nhận báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Thông qua hình thức gửi trực tiếp, qua bưu điện , email, fax bên nhận thầu dựa trên bản yêu cầu báo giá nộp 01 bản báo giá (báo giá phải được bảo mật bởi các bên).

– Các báo giá nộp trước khi đóng thầu gồm các nội dung theo điểm b Khoản 2 điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP sẽ được chủ thể mời thầu ra công bố bằng văn bản tiếp nhận.

Bước 3: Đánh giá các báo giá quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Các báo giá được lựa chọn phải thỏa mãn các yếu tố trong bản yêu cầu báo giá, báo giá thấp nhất và phù hợp với giá gói thầu sau khi sửa đổi, điều chỉnh và trừ đi các giá khác.

– Bên mời thầu thực hiện bước này có thể tự đánh giá hoặc mời bên nhận thầu đến bàn bạc về hợp đồng.

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả nhà thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Chủ thể mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó nếu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung bình chọn của tổ chuyên gia.

– Việc thẩm định kết quả nhà thầu cần thực hiện theo nguyên tắc chung tại Khoản 1 và việc thẩm định cần có đầy đủ hồ sơ, nội dung thẩm định, thông báo tại Khoản 4 theo nghị định 63/2014/NĐ-CP.

– Thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bằng văn bản, lập báo cáo kết quả phê duyệt.

– Chủ thể mời thầu công khai kết quả lựa chọn nhà thầu lên báo chí, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày có văn phiên bản kết quả.

Bước 5: Hoàn thiện và kí liên hiệp đồng chào hàng cạnh tranh rút gọn

Quyết định phê duyệt kết quả giữa các nhà thầu, biên bản thảo luận hợp đồng và một số văn bản khác là căn cứ để xác lập hợp đồng giữa các bên.

5. Thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn

>&gt Xem thêm:  Nhiệm vụ, quyền hạn thủ trưởng, cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh ?

Căn cứ theo luật pháp tại Khoản 6 Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn là:

– Thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo thông báo đánh giá các báo giá;

– Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định;

Xem nhiều hơn: Lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình Liệt sỹ tại thôn Quân Phát, xã Yên Khoái

– Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và công bố thẩm định của đơn vị thẩm định.

6. Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

1. Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm phải có các nội dung chủ chốt sau đây:

a) Tên, địa chỉ của các bên tham gia thỏa thuận;

b) Nội dung của thỏa thuận được thực hiện;

c) Điều kiện và bổn phận của các bên tham gia thỏa thuận;

d) Thời hạn hưởng miễn trừ.

>&gt Xem thêm:  Vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban cạnh tranh quốc gia ?

2. Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh vũ trang cấm phải được gửi cho các bên tham gia thỏa thuận trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

3. Thời hạn hưởng miễn trừ quy định tại điểm d khoản 1 Điều này là không quá 05 năm kể từ ngày ra quyết định.

Trong thời gian 90 ngày trước khi thời hạn hưởng miễn trừ kết thúc, theo đề nghị của các bên tham gia thỏa thuận, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc không tiếp tục hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Trường hợp tiếp tục được hưởng miễn trừ thì thời hạn hưởng miễn trừ là không quá 05 năm kể từ ngày ra quyết định tiếp tục hưởng miễn trừ.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác game thủ vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 0888806742 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Cho ví dụ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa các ngân hàng ?

Các câu hỏi thường gặp gỡ

Câu hỏi: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn quy định như thế nào?

Trả lời:

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với buôn bán thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Câu hỏi: chào hàng cạnh tranh thông thường như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Theo Khoản 1, 2 Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP luật pháp hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh như sau:

Hạn mức chào hàng cạnh tranh (giá trị gói thầu) không quá 5 tỷ áp dụng với tất cả trường hợp tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2013 gồm: 

Gói thầu về dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; Gói thầu về mua sắm hàng hoá thông dụng, (đã có sẵn trên thị trường với những đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương với nhau về mặt chất lượng); Gói thầu xây lắp những công trình đơn giản (đã có bản thiết kế, bản vẽ thi công được phê duyệt)

Câu hỏi: Đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn lao lý như thế nào?

Trả lời:

Hạn mức chào hàng cạnh tranh (giá trị gói thầu) quy định chi tiết như sau:

Đối với Gói thầu về dịch vụ phi tư vấn thông dụng, dễ chơi: Hạn mức không quá 500 triệu đồng

Đối với Gói thầu về mua sắm hàng hoá thông dụng, đã sẵn có trên thị trường với những đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương với nhau về mặt chất lượng và Gói thầu xây lắp những công trình đơn giản có thiết kế, bản vẽ thi công được phê duyệt: Hạn mức không quá 1 tỷ đồng.

Đối với Gói thầu sắm sửa thường xuyên: Hạn mức không quá 200 triệu đồng.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *