Pro Rata là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Pro Rata
Tiếng Việt Phân Chia Lợi Tức Theo Vốn Góp; Theo Tỉ Lệ
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Pro Rata là gì?

Phân Chia Lợi Tức Theo Vốn Góp là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả phân bổ tương ứng. Về cơ bản, nó chuyển thành “theo tỷ lệ”, có nghĩa là trong một quá trình nào đó bất cứ thứ gì được phân bổ sẽ được phân phối theo các phần bằng nhau.

[external_link_head]

  • Pro Rata là Phân Chia Lợi Tức Theo Vốn Góp; Theo Tỉ Lệ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Pro Rata nghĩa là Phân Chia Lợi Tức Theo Vốn Góp; Theo Tỉ Lệ.

Khi một công ty trả cổ tức cho các cổ đông, mỗi cổ đông được trả theo sự nắm giữ của họ. Điều này được tính bằng cách chia quyền sở hữu của mỗi người cho tổng số cổ phần rồi nhân tỷ lệ kết quả với tổng số tiền chi trả cổ tức.

[external_link offset=1]

Definition: Pro rata is a Latin term used to describe a proportionate allocation. It essentially translates to “in proportion,” which means a process where whatever is being allocated will be distributed in equal portions.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Công ty Cổ Phần ABC có 5 cổ dông nắm giữ số cổ phiếu lần lượt là: 50;25;15;5;5. Số tiền chi trả cổ tức là 100 triệu đồng.

Vậy tính theo tỷ lệ, các cổ đông nắm 50 cổ phiếu sẽ nhận được số tiền là 50/(updating)*100=50 triệu đồng.

cá cổ đông còn lại sẽ nhận được số tiền lần lượt là: 25 triệu đồng; 15 triệu đồng; 5 triệu đồng, 5 triệu đồng.

[external_link offset=2]

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Pro Rata

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Pro Rata là gì? (hay Phân Chia Lợi Tức Theo Vốn Góp; Theo Tỉ Lệ nghĩa là gì?) Định nghĩa Pro Rata là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pro Rata / Phân Chia Lợi Tức Theo Vốn Góp; Theo Tỉ Lệ. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục [external_footer]

Viết một bình luận