poor you nghĩa là gì?

Ý nghĩa của từ poor you là gì:

poor you nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ poor you. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa poor you mình

[external_link_head]


21 poor you nghĩa là gì?   11 poor you nghĩa là gì?

[external_link offset=1]

Là cụm từ tiếng anh có nghĩa là “bạn thật đáng thương” hay “tội nghiệp cho bạn quá!’…

(‘poor” là tính từ có nghĩa là: nghèo, bần cùng, túng, xấu, tồi, áem, đáng thương, tội nghiệp, khiêm tốn…)

poor you nghĩa là gì?ThuyNguyen – Ngày 29 tháng 7 năm 2013


18 poor you nghĩa là gì?   13 poor you nghĩa là gì?

Poor you có nghĩa là thật đáng thương cho bạn, khổ thân bạn quá. Thể hiện thái độ đồng cảm hoặc thương tiếc đối với một ai đó

[external_link offset=2]

VD: I lost my job already – Poor you

poor you nghĩa là gì?lucyta – Ngày 03 tháng 8 năm 2013


Thêm ý nghĩa của poor you

Số từ:

Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)


<< pts otoke >>

[external_footer]

Viết một bình luận