Pipe sleeve là gì, Nghĩa của từ Pipe sleeve | Từ điển Anh – Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)

Bạn đang cần hỏi gì? Đăng nhập để hỏi đáp ngay bạn nhé.

[external_link_head]

  • Rừng ơi! Xin giúp ạ. Cảm ơn Anh/chị rất nhiều! Women’s Rights, 1848The year was 1848, and Molly Simpson traveled from her home in Baltimore to the Seneca Falls Convention, a women’s rights convention in New York. Molly had the honor to present the event’s opening remarks and addressed her fellow suffragists: “We are here today because we want the same rights and opportunities as men. We want the vote; we want to be able to go to college and become professionals. We could even become… Rừng ơi! Xin giúp ạ. Cảm ơn Anh/chị rất nhiều! Women’s Rights, 1848The year was 1848, and Molly Simpson traveled from her home in Baltimore to the Seneca Falls Convention, a women’s rights convention in New York. Molly had the honor to present the event’s opening remarks and addressed her fellow suffragists: “We are here today because we want the same rights and opportunities as men. We want the vote; we want to be able to go to college and become professionals. We could even become elected officials ourselves!” The crowd applauded.Answer the questions about the text:1. How does the setting let you know this is historical fiction?2. Who is the main character in the text? What is her purpose in the text?3. What are the three main events mentioned in the text and in what order do what occur?4. What illustration could be added to present details of the historic time and support the plot? Xem thêm.

    [external_link offset=1]

  • M.n cho mình hỏi tiếng điện thoại nhận tin nhắn nên diễn tả như nào ạ? bản Raw: “嗡!”“嗡嗡!”“ D翁卩翁卩翁卩翁卩翁卩翁-”

  • Training department mọi người cho mình xin nghĩa, ngữ cảnh là một văn phòng trong công ty

  • rest room ( có khoảng cách) nên dịch là gì mọi người? vì restroom là phòng vệ sinh rồi, gồm có toilet + bathroom

    [external_link offset=2]

  • I was pissed my mom always complained to me about being isolated and confined to the comforts to my phone có nghĩa là gì?

[external_footer]

Viết một bình luận