Mẫu phụ lục 03a

Điểm khác biệt Phụ lục 08b Quyết toán công trình với phụ lục 03a và 04

Biểu mẫu 08 b chỉnh là gộp cả biểu mẫu theo Phụ lục 03 a và Phụ lục 04 của Thông tư số 08/2016 / TT-BTC. Biểu mẫu 08 b theo dõi chung cả giá trị khối lượng việc làm triển khai xong theo hợp đồng khởi đầu ( PL03a ) và ngoài hợp đồng khởi đầu ( PL04 ). Biểu mẫu 08 b có thêm 2 cột ( so với PL 03 a ) : Tổng số Khối lượng phát sinh so với hợp đồng khởi đầu ; Tổng số ( giá trị thành tiền ) phát sinh so với hợp đồng khởi đầu. Theo pháp luật về Quản lý dự án Bất Động Sản hiện hành thì không chỉ Chủ góp vốn đầu tư nữa, mà có cả ban quản trị dự án Bất Động Sản chuyên ngành / ban quản trị dự án Bất Động Sản khu vực quản trị dự án Bất Động Sản và là chủ thể hợp đồng nên có cả trưởng hợp Đại diện những thành phần này xác nhận .
Bạn đang xem : Mẫu phụ lục 03 a
Dưới đây là hình chụp Biểu mẫu số 08 b

Những chỗ đánh dấu màu đỏ là khác biệt chính của phụ lục số 08b so với phụ lục số 03a và phụ lục số 04:

Bạn đang đọc: Mẫu phụ lục 03a

*

Ghi biểu mẫu Phụ lục 08b quyết toán công trình như thế nào ?

Theo hướng dẫn tại Nghị định số 11/2020 / NĐ-CP thì cách ghi biểu mẫu số 08 b như sau :
1. Giá trị hợp đồng : Là giá trị mà chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo lao lý của pháp lý .
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa tịch thu đến cuối kỳ trước : Là số tiền mà chủ góp vốn đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo pháp luật của hợp đồng cho nhà thầu chưa được tịch thu đến cuối kỳ trước .
3. Số tiền đã giao dịch thanh toán khối lượng hoàn thành xong đến cuối kỳ trước : Là số tiền mà chủ góp vốn đầu tư đã giao dịch thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng đã hoàn thành xong đến cuối kỳ trước ( không gồm có số tiền đã tạm ứng ) .
4. Luỹ kế giá trị khối lượng triển khai đến cuối kỳ này : Là luỹ kế giá trị khối lượng triển khai theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng triển khai theo hợp đồng trong kỳ tương thích với biên bản nghiệm thu sát hoạch ý kiến đề nghị giao dịch thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán giao dịch hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu sát hoạch ghi trong Bảng xác lập giá trị khối lượng triển khai xong, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán giao dịch tiếp, không phải lập lại Bảng xác lập giá trị khối lượng hoàn thành xong mà chỉ lập giấy đề xuất giao dịch thanh toán .
5. Thanh toán tịch thu tạm ứng : là số tiền mà chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán giao dịch để tịch thu một phần hay hàng loạt số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa tịch thu đến cuối kỳ trước ( khoản 2 nêu trên ) theo pháp luật giao dịch thanh toán của hợp đồng đã ký kết ( chuyển từ tạm ứng thành thanh toán giao dịch khối lượng hoàn thành xong ) .
Xem thêm : 5 Mẫu Bản Vẽ Nhà Cấp 4 Giá Rẻ, Những Bản Vẽ Thiết Kế Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Và Giá Rẻ
6. Giá trị ý kiến đề nghị giao dịch thanh toán kỳ này : là số tiền mà chủ góp vốn đầu tư đề xuất Kho bạc Nhà nước giao dịch thanh toán cho nhà thầu theo pháp luật giao dịch thanh toán của hợp đồng đã ký kết ( sau khi trừ số tiền tịch thu tạm ứng tại khoản 5 ). Trong đó gồm tạm ứng ( nếu có ) và thanh toán giao dịch khối lượng hoàn thành xong .
( Lưu ý : Giá trị ý kiến đề nghị thành toán lũy kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã sắp xếp cho gói thầu hoặc dự án Bất Động Sản trong năm kế hoạch )
7. Luỹ kế giá trị giao dịch thanh toán : gồm 2 phần :
a, Tạm ứng : là số tiền mà chủ góp vốn đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo pháp luật của hợp đồng chưa được tịch thu đến hết kỳ trước ( khoản 2 ) trừ tịch thu tạm ứng ( khọản 5 ) cộng phần tạm ứng ( nếu có ) của khoản 6 .
b, Thanh toán khối lượng triển khai xong : là số tiền đã thanh toán giao dịch khối lượng XDCB triển khai xong đến hết kỳ trước ( khoản 3 ) cộng với tịch thu tạm ứng ( khoản 5 ), cộng phần giao dịch thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành xong kỳ này ( khoản 6 ) .
8. Khi lập Bảng xác lập giá trị khối lượng việc làm hoàn thành xong :
a ) Trường hợp lựa chọn ô “ Theo hợp đồng khởi đầu ”, không phải kê khai cột 5 ( Khối lượng phát sinh so với hợp đồng bắt đầu ) và cột 12 ( Phát sinh so với hợp đồng bắt đầu ). Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “ Giá trị hợp đồng ” .
Xem thêm : Mẫu Phòng Khách Đẹp Cho Nhà Cấp 4 Đẹp Ấn Tượng
b ) Trường hợp lựa chọn ô “ Ngoài hợp đồng khởi đầu ”, không phải kê khai cột 4 ( Khối lượng theo hợp đồng bắt đầu ) và cột 11 ( Phát sinh so với hợp đồng bắt đầu ). Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “ Tổng giá trị khối lượng phát sinh so với hợp đồng bắt đầu ” .
Hướng dẫn quyết toán khu công trình theo Phụ lục 08 b
Trên đây là Phụ lục 08 b xác lập giá trị khối lượng việc làm triển khai xong dự trù khu công trình. Tiện ích đã được update trong ứng dụng dự trù Eta 2020 quý khách hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng này
Mọi vướng mắc cần tư vấn trao đổi sung sướng liên hệ hotline 0965635638

Video hướng dẫn Quyết toán theo phục lục 08b theo nghị định 11/NĐ-CP của chính phủ tại đây

GIÁO TRÌNH lập dự toán theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

đường dây nóng : 0965635638
Khóa học gồm 7 video + Giáo trình cụ thể
Tổng quan về khóa học
Video 1. Tổng quan về những nghị định cần vận dụng, Ứng dụng ứng dụng lập dự trù kiến thiết xây dựng https://youtu.be/8myH5TBIDR8 Video 2. Nhập liệu Tiên Lượng ( Bóc khối lượng Dự toán ) https://youtu.be/kkavZK2ulTk Video 3. Điều chỉnh giá Vật liệu + Xác định cước vận chuyển https://youtu.be/XRqu8FK1Sbo
Video 4 : Xác định giá nhân công
Video 5 : Tính giá ca máy
Video 6 : Xác Định giá Dự Toán – Dự Thầu
Video 7 : Xác định Tổng mức góp vốn đầu tư
Chi tiết những buổi xem tại đây
1. Thông tư 10/2019 / TT-BXD của Bộ Xây dựng. Ban hành tập định mức dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình gồm : Phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sữa chữa, Thí nghiệm vật tư
Thay thế Tập định mức cũ gồm :
định mức 1776, 1777, 1129, 1149,1169
2. Thông tư 15/2019 / TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác lập đơn giá nhân công thiết kế xây dựng
3. Thông tư 11/2019 / TT-BXD của Bộ Xây dựng. Ban hành định mức ca máy và thiết bị thiết kế kiến thiết xây dựng
4. Thông tư 09 / TT-BXD của Bộ Xây dựng. Xác định và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng
Hướng dẫn xác lập và quản trị ngân sách cho 5 loại khu công trình gồm :
a, Công trình gia dụng
b, Công trình hạ tầng kỹ thuật
c, Công trình công nghiệp

d, Công trình giao thông

e, Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn ( khu công trình thủy lợi )
5. Thông tư 16 / TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác lập tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng
Chuyên mục : Tổng Hợp

Viết một bình luận