Phiên bản giới hạn (Limited Edition) là gì? Hiểu về phiên bản giới hạn

Phiên bản giới hạn (tiếng Anh: Limited Edition) là một lô nhỏ các mặt hàng nhằm tạo ra cảm giác hiếm có hoặc độc quyền.

Phiên bản giới hạn (Limited Edition) là gì? Hiểu về phiên bản giới hạn

[external_link_head]

Hình minh họa (Nguồn: Rahmat)

Phiên bản giới hạn

Khái niệm

[external_link offset=1]

Phiên bản giới hạn trong tiếng Anh gọi là: Limited Edition.

Phiên bản giới hạn là một lô nhỏ các mặt hàng, chẳng hạn như một bản in của một ảnh gốc, nhằm tạo ra cảm giác hiếm có hoặc độc quyền giữa các nhà sưu tập tiềm năng.

Phiên bản giới hạn cũng có thể được gọi là “special editions – phiên bản đặc biệt”, “collector’s editions – phiên bản sưu tầm” hoặc “deluxe editions – phiên bản cao cấp”.

Trong tài chính, các mặt hàng phiên bản giới hạn có thể được xem là một loại hình đầu tư thay thế, tác phẩm nghệ thuật phiên bản giới hạn là một ví dụ phổ biến.

Hiểu về phiên bản giới hạn

Trong lịch sử, các nghệ sĩ đã sản xuất các lô tác phẩm nghệ thuật giới hạn của họ từ tận thế kỉ 18. Ví dụ, họa sĩ, nhà đồ họa in ấn Francisco Goya đã cố tình xuất bản số lượng nhỏ chất liệu mà bị hao mòn theo thời gian, một phần như là cách tạo ra sự khan hiếm cho tác phẩm nghệ thuật của ông.

Gần đây, các phiên bản giới hạn đã được tạo ra để tiếp thị đa dạng các sản phẩm như xe hơi, video game, DVD, album nhạc, rượu vang và nhiều loại khác.

[external_link offset=2]

Các mặt hàng này đều có điểm chung là chúng được sản xuất với số lượng ít hơn các biến thể “thông thường” của chúng, mặc dù số lượng các mặt hàng phiên bản giới hạn được sản xuất có thể khá lớn.

Có lẽ ví dụ phổ biến nhất về các phiên bản giới hạn là những phiên bản được tạo bởi các nghệ sĩ thị giác, những người thường sản xuất một số lượng bản sao từ các tác phẩm gốc của họ. Mỗi bản sao được đánh số và kí bởi nghệ sĩ trước khi bản chính bị hủy hoặc đánh dấu, để ngăn chặn việc sử dụng lại.

Điều này có xu hướng tăng giá trị của các bản sao phiên bản giới hạn được làm từ phiên bản gốc ngay lập tức.

Các bản in giới hạn này thường được gắn với một phân số, chẳng hạn như 25/50, được gọi là số hiệu phiên bản của tác phẩm. Dấu “A/P” chỉ ra rằng đây là một bản sao thật của tác giả và có giá trị.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

[external_footer]

Viết một bình luận