Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Cà Mau

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng đơn vị, cho phép Cán bộ tổ chức được phép cập nhật hồ sơ CBCCVC của đơn vị mình và đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ giữa các đơn vị.

[external_link_head]

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

 • Quản lý tổ chức
 • Quản lý hồ sơ CBCCVC
 • Quản lý quá trình công tác
 • Quản lý quá trình lương, phụ cấp
 • Quản lý quá trình biên chế, hợp đồng
 • Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng
 • Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý quá trình bảo hiểm
 • Quản lý quá trình công tác Đảng
 • Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn
 • Quản lý điều động/ thuyên chuyển
 • Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
 • Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCCVC
 • Báo cáo thống kê

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

[external_link offset=1]

1. Hướng dẫn quản lý thông tin hồ sơ CBCCVC

2. Hướng dẫn Nghiệp vụ quản lý hồ sơ CBCCVC (điều động, nâng lương, nghỉ hưu…)

3. Hướng dẫn Tra cứu – Tìm kiếm

4. Hướng dẫn Báo cáo – Thống kê

5. Hướng dẫn Đăng ký các lớp đào tạo

MẪU PHIẾU ĐIỀN THÔNG TIN CBCCVC. 

[external_link offset=2]

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

– Hướng dẫn nhập liệu, sử dụng phần mềm: Phòng Tổ chức – Cán bộ ĐT – 0987366789

– Cấp lại mật khẩu tài khoản: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổng hợp yêu cầu gởi Sở Nội vụ.

Để hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải phần mềm Ultraview tại đường dẫn sau. Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.

[external_footer]

1 bình luận về “Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Cà Mau”

 1. E ở đơn vị Trường mầm non Hoa Phượng thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
  Hiện đơn vị không thể đăng nhập vào hệ thống phần mềm được. Nhờ hệ thống hỗ trợ. Em xin cam ơn

  Trả lời

Viết một bình luận