PHÂN LOẠI – Translation in English

PHÂN LOẠI – Translation in English

vi

“phân loại” in english

Quý khách đang xem: PHÂN LOẠI – Translation in English

phân loại vb

en

 • categorize
 • classify
 • sort

sự phân loại noun

en

 • classification
 • systematics
 • taxonomy

người phân loại noun

en

 • classifier

phép phân loại noun

en

 • taxonomy

đã được phân loại adj.

en

 • classified

more information

 • translations & examples
 • similar translations

translations & examples

vi

phân loại verb

phân loại (also: xếp loại)

volume_up

categorize vb

Xem nhiều hơn: Bài tập kế toán quản trị có đáp án tham khảo

phân loại (also: xếp loại)

volume_up

classify vb

phân loại

volume_up

sort vb

vi

sự phân loại noun

sự phân loại

volume_up

classification noun

sự phân loại (also:
nguyên tắc phân loại)

volume_up

systematics noun

sự phân loại (also: phép phân loại)

volume_up

taxonomy noun

vi

người phân loại noun

người phân loại

volume_up

classifier noun

vi

phép phân loại noun

phép phân loại (also: sự phân loại)

volume_up

taxonomy noun

vi

đã được phân loại adjective

đã được phân loại

volume_up

classified adj.

similar translations

similar translations for “phân loại” in english

phân noun

english

 • segment
 • poop
 • feces
 • excrement
 • excrements
 • feces
 • crap

loại noun

english

 • type
 • order
 • rate
 • category
 • sort
 • kind
 • genre
 • gauge

phân kì verb

Xem nhiều hơn: Lần Lượt trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

english

 • diverge

phân vai verb

english

 • cast

phân kì lệch verb

english

 • diverge

phân tử noun

english

 • element

phân phối verb

english

 • dispense

more

other dictionary words

vietnamese

 • phân giống
 • phân hóa
 • phân hóa thạch
 • phân hệ
 • phân hủy
 • phân khoa
 • phân khu
 • phân kì
 • phân kì lệch
 • phân loài
 • phân loại
 • phân ly
 • phân lân
 • phân lượng
 • phân lớp
 • phân ngành
 • phân ngành nghiên cứu về kiến
 • phân người
 • phân nhóm
 • phân nửa
 • phân phát


even more translations in the english-german dictionary by bab.la.

living abroad tips and hacks for living abroad everything you need to know about life in a foreign country. read more

phrases speak like a native useful phrases translated from english into 28 languages. see phrases

hangman hangman fancy a game? or learning new words is more your thing? why not have a go at them together! play now

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *