Phân biệt Yours Sincerely/Faithfully/Truly tiếng anh

Phân biệt Yours Sincerely/Faithfully/Truly tiếng anh

ii. phân biệt yours sincerely/faithfully/truly

1. cÁch dÙng yours sincerely

Quý khách đang xem: Phân biệt Yours Sincerely/Faithfully/Truly tiếng anh

=used to end a formal letter that is sent to a particular person

ielts tutor lưu ý:

Xem nhiều hơn: Hướng dẫn sử dụng TradingView CHI TIẾT (Từ A đến Z)

 • yours sincerely sẽ được dùng khi đã biết đích danh người nhận là ai rồi, tên gì, đã gặp hoặc nói chuyện cùng. 
 • �xưng hô với họ bằng tên của họ (dear mr/miss/mrs/ms…)

ielts tutor xét ví dụ:

 • trong lời chào, thí sinh viết:
  • dear miss smith, (chào cô smith,)
 • và phần cuối bức thư hí sinh sẽ viết:
  • yours sincerely, peter sandler. (trân trọng, peter sandler.)

2. cÁch dÙng yours faithfully

=used at the end of a formal letter beginning with “dear sir” or “dear madam”

ielts tutor lưu ý:

 • dùng yours faithfully khi không biết người nhận thư là ai
 • yours faithfully là formal nên sẽ dùng nhiều trong kinh doanh và các thư trang trọng khi không biết tên người nhận là ai

ielts tutor xét ví dụ:

Xem nhiều hơn: assertive

 • trong lời chào:
 • dear madam, (chào bà,)
 • và kết thúc bức thư sẽ là:
 • yours faithfully, m.s. smith. (trân trọng, m.s. smith.)
 • “your truly” có cách sử dụng giống như “yours faithfully” nhưng thường được dùng bởi người mỹ nhiều hơn
 • rất formal, tương đương với yours faithfully

almost done…

we just sent you an email. please click the link in the email to confirm your subscription!

ok

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *