Phân biệt no matter và it doesn’t matter

No matter có nghĩa là bất kỳ ai, bất cứ cái gì và có chức năng liên từ, dùng để liên kết các mệnh đề lại với nhau. Ex: I’ll love you no matter what you do.

Phân biệt no matter và it doesn’t matter:

[external_link_head]

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: updating cô Mai >> Chi tiết

No matter có thể được dùng với who, whose, what, which, where, when và how để hình thành những cụm từ có chức năng liên từ, dùng để liên kết các mệnh đề lại với nhau. Nó có nghĩa là bất kỳ ai, bất cứ cái gì.

[external_link offset=1]

Phân biệt no matter và it doesn't matter Ex: I’ll love you no matter what you do. (Bất kể anh làm gì em cũng sẽ yêu anh.)

Sau no matter ta dùng thì hiện tại nhưng với nghĩa tương lai. Các liên từ no matter who/what được dùng như whoever, whatever.

Ex: Don’t trust her, whatever/no matter she says. (Đừng tin cô ấy cho dù cô ta nói gì.)

Điểm khác biệt là những mệnh đề với whoever, whatever có thể dùng làm chủ ngữ hay bổ ngữ của các mệnh đề khác. Còn mệnh đề no matter không thể dùng như thế.

Ex: I’ll believe whatever you say. (Tôi sẽ tin bất kì những gì anh nói.)

It doesn’t matter who/what cũng có nghĩa tương tự như no matter who/ what.

[external_link offset=2]

It doesn’t matter who/what không phải là một liên từ. Nó có thể được dùng giới thiệu một câu mà chỉ có một mệnh đề duy nhất, trong khi no matter không thể dùng theo cách này.

Ex: It doesn’t matter what you do. (Anh có làm gì thì cũng chẳng sao.)

Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết Phân biệt no matter và it doesn’t matter được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn [external_footer]

Viết một bình luận