Phân Biệt Major, Expertise, Specialty, Specialization | Anh Ngữ Thiên Ân

Sự Khác Biệt Giữa Major, Expertise, Specialty, Specialization Trong Tiếng Anh

[external_link_head]

(Nét nghĩa “Chuyên môn” | “Chuyên ngành”)

Các bạn thân mến!

Trong tiếng Anh, những từ như major, expertise, specialty, specialization có thể gây nhầm lẫn cho chúng ta khi sử dụng.

  • Bởi lẽ, chúng đều liên quan đến nét nghĩa “chuyên môn”, “chuyên ngành”. Tuy nhiên, cách dùng có những điểm khác nhau.
  • Hôm nay, hãy cùng Anh ngữ Thiên Ân xem qua bài viết phân biệt major, expertise, specialty, specialization sau đây nhé!

1. Major (v;n) /ˈmeɪdʒə(r)//

(n) Chuyên ngành mà sinh viên theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng.

(v) Theo chuyên ngành / học chuyên ngành.

1. Her major is computer science. (Chuyên ngành của cô ấy là Khoa học máy tính).

[external_link offset=1]

2. She majored in History at Stanford. (Cô ấy đã từng học chuyên ngành Lịch sử tại đại học Stanford).

  • Thứ nhất, major có giới hạn sử dụng nhất định, nó chỉ được dùng để nói đến chuyên ngành mà một người theo học tại trường nào đó. So với expertise, specialty, specialization thì đây cũng là từ ta thường dùng nhất với nghĩa là “chuyên ngành” trong tiếng Anh.
  • Thứ hai, khác với expertise, specialty, specialization thì major chỉ đơn thuần cho chúng ta biết người nào đó theo học chuyên ngành gì, chưa đề cập đến việc người đó có thực sự có nhiều kiến thức, kỹ năng trong chuyên ngành đó hay không.
Phân Biệt Major, Expertise, Specialty, Specialization | Anh Ngữ Thiên Ân
His major at the university is geology (Chuyên ngành của anh ấy ở Đại học là Địa chất học)

2. Expertise (n) /ˌekspɜːˈtiːz/

Chuyên môn, sự thành thạo/ sự tinh thông hoặc kiến thức sâu rộng, kỹ năng thuần thục trong một lĩnh vực hay công việc cụ thể nào đó.

They have considerable expertise in dealing with oil spills. (Họ có chuyên môn cao trong việc đối phó với sự cố tràn dầu).

  • Thứ nhất, danh từ expertise là từ thường được dùng nhất với nghĩa “chuyên môn” trong tiếng Anh.
  • Thứ hai, khác với major thì expertise cho chúng ta biết một người thực sự giỏi hay có hiểu biết nhiều về một lĩnh vưc nào đó, và không giới hạn phạm vi sử dụng.
Phân Biệt Major, Expertise, Specialty, Specialization | Anh Ngữ Thiên Ân
EY recruits members of staff who have great audit expertise (Công ty EY tuyển dụng những nhân viên có chuyên môn cao về kiểm toán)

3. Specialty (n) /ˈspeʃəlti/

Lĩnh vực nghiên cứu hoặc công việc mà một người dành nhiều thời gian, tâm huyết và biết nhiều về nó; Khả năng đặc biệt.

My specialty is international tax law. (Chuyên môn của tôi là Luật thuế Quốc tế).

Thứ nhất, specialty cũng có nghĩa là chuyên ngành giống major. Nhưng nếu dùng specialty tức là người nói muốn nhấn mạnh một người theo chuyên ngành đó, dành nhiều thời gian cho nó và giỏi về nó.

Thứ hai, phạm vi nghĩa của specialty rộng hơn expertise.

  • Ở tầm vĩ mô thì specialty có thể hiểu là chuyên môn: Một lĩnh vực cụ thể trong công việc hay học tập mà một người dành rất nhiều thời gian và có nhiều kiến thức về nó, với nét nghĩa này specialty rộng hơn với expertise (chỉ nhấn mạnh đến kiến thức, kỹ năng chuyên gia của lĩnh vực đó).
  • Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể dùng specialty để nói về những việc vi mô, đơn thuần là một việc gì đó mà một người rất giỏi. Ví dụ, em trai tôi học rất giỏi môn Toán thì tôi có thể nói là “Doing Math is my brother’s specialty”.
Phân Biệt Major, Expertise, Specialty, Specialization | Anh Ngữ Thiên Ân
Their specialty is Heart Surgery (Chuyên môn của họ là phẫu thuật tim)

4. Specialization (n) /ˌspeʃəlaɪˈzeɪʃn/

1. Chuyên môn hóa: Quá trình trở thành một người, công ty…có chuyên về một lĩnh vực cụ thể nào đó.

2. Lĩnh vực nghiên cứu, kinh doanh hoặc công việc mà một người dành nhiều thời gian cho nó hơn các lĩnh vực khác.

1. The production line involves a high degree of specialization of labour. (Dây chuyền sản xuất liên quan đến mức độ chuyên môn hóa cao của lao động).

[external_link offset=2]

2. After completing the course, they select a specialization in specific fields such as metal, woodworking or textiles. (Sau khi hoàn thành khóa học, họ chọn một chuyên ngành trong các lĩnh vực cụ thể như kim loại, đồ gỗ hoặc dệt may).

  • Thứ nhất, ở nét nghĩa thứ 2, tương tự như specialty thì specialization nhấn mạnh đến lĩnh vực mà một người dành nhiều thời gian cho nó. Tuy nhiên specialization lại khác biệt với specialty ở chỗ nó còn áp dụng cho lĩnh vực kinh doanh và không đề cập đến việc không chắc người đó có hiểu nhiều về lĩnh vực đó (như specialty) hay không. Do đó, specialization cũng khác biệt với major, expertise.
  • Thứ hai, ở nét nghĩa 1, specialization khác biệt hoàn toàn với major, expertise, specialty ở chỗ nó nhấn mạnh đến quá trình chuyên môn hóa để đạt được sự chuyên môn trong sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu.
Phân Biệt Major, Expertise, Specialty, Specialization | Anh Ngữ Thiên Ân
Her specialization is odontology (Chuyên ngành của cô ấy là Nha khoa)

– Major chỉ được dùng để nói về chuyên ngành của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng.

– Không đề cập đến việc sinh viên đó có thực sự giỏi về chuyên ngành đó hay không.

Một lĩnh vực nào đó mà một người có nhiều kiến thức và kỹ năng về nó.

– Nét nghĩa này giống với Expertise tuy nhiên nhấn mạnh đến việc dành nhiều thời gian và có nhiều kiến thức và kỹ năng về nó.

– Đơn thuần là việc mà ai đó làm rất giỏi.

Chuyên môn hóa để đạt được sự chuyên môn trong sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu,…

Đến đây, các bạn đã phân biệt được các từ vựng gần nghĩa và dễ gây nhầm lẫn này chưa? Cùng chia sẻ kiến thức bổ ích này cho bạn bè của mình để cùng phân biệt major, expertise, specialty, specialization trong tiếng Anh nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Nguồn: Sự Khác Biệt Giữa Major, Expertise, Specialty, Specialization Trong Tiếng Anh – Anh Ngữ Thiên Ân. Vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang website hoặc sử dụng cho mục đích khác.

Xem thêm:

Phân Biệt Theme, Topic, Subject Trong Tiếng Anh

Phân Biệt Sorry, Excuse, Apologize, Pardon Trong Tiếng Anh

Sự Khác Biệt Giữa War, Warfare, Battle, Fight, Conflict

Cách Phân Biệt Road, Street, Way, Path, Route Dễ Nhớ

Phân biệt Find, Look for, Search for, Seek, Hunt for, Locate, Discover

Phân Biệt Problem, Trouble, Matter, Issue, Affair, Question

Phân Biệt Judge, Assess, Evaluate, Review, Revise

[external_footer]

Viết một bình luận