Phân biệt “I get it” và “I got it”.

2 cụm trên đều có nghĩa là “tôi hiểu điều đó”, vậy sự khác nhau là gì?

“I get it”: “Get” là 1 trong những từ đa nghĩa nhất trong tiếng Anh, và một trong các nghĩa của động từ này là “hiểu”. “You really get me”, em hiểu anh thật đấy! Vậy “I get it” là, tôi hiểu điều đó. Tuy nhiên, cụm từ “I get it” này thường được dùng kèm với hàm ý tiêu cực, tuy tôi hiểu điều đó, nhưng tôi không thể làm gì được; tuy tôi hiểu điều đó, nhưng mà anh cũng phải hiểu rằng etc. Mà cái mình “hiểu” ở đây là một điều mình đã biết trước, không phải mới mẻ nha.

[external_link_head]

Ví dụ: Mình biết con mình rất muốn một cái ô tô màu đỏ, nhưng mình đã lỡ mua cho nó một cái ô tô màu xanh rồi, mà giờ nó không chịu, nó cứ khóc ăn vạ đòi cái ô tô màu đỏ hoài, mình nói, “You like red color. I get it. But I bought this one already and there’s nothing we can do about it now”, con thích màu đỏ, mẹ hiểu chứ. Nhưng mà mẹ đã mua cái này rồi và chúng mình chẳng thể làm gì về điều này được nữa cả.

[external_link offset=1]

“I got it”: Trước tôi chưa hiểu mà giờ tôi hiểu rồi, và tôi sẽ hành động dựa trên sự hiểu đó của tôi, cảm ơn đã giải thích cho tôi hiểu nhé. Các bạn thấy đó, cụm này dùng kèm hàm ý tích cực nè. Trên lớp, khi mình dạy một bài học nào đó và học sinh sau khi nghe mình giải thích đã hiểu bài, thì nói, “I got it” hoặc ngắn hơn là “got it”. Hoặc cụm này cũng có thể dịch là “biết rồi” trong những tình huống như sau: mình chuẩn bị đi chợ, mẹ mình gọi với theo, Trang mua cho mẹ ít mùi tàu nhá, mình trả lời, “Got it”, con biết rồi mẹ. Hoặc mình nói với con mình, tối nay mẹ sẽ gọi đồ ăn về nhà, ai ăn gì bảo mẹ nào, thế là con mình gào lên, “Pizza, pizza, pizza”, mình sẽ nói, “Ok I got it I got it”, mẹ biết rồi mẹ biết rồi (đừng có gào lên nữa).

Cụm “I got it” còn có những nghĩa khác nhưng ở trong phạm vì bài học này mình chỉ muốn nói đến nghĩa “hiểu” để so sánh với “I get it” thôi.

Bà Trang: Các bạn đã hiểu bài chưa?

– Bạn A: I got it. Thank you Ms.

– Bạn B: Wait wait. 2 cách diễn đạt này khác nhau, I get it. Nhưng mà khác nhau như thế nào nhỉ, em vẫn còn mông lung quá ^^!!

[external_link offset=2]

Trang Bui.

[external_footer]

Viết một bình luận