Ok fine nghĩa là gì?

Ý nghĩa của từ Ok fine là gì:

Ok fine nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ok fine Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ok fine mình

[external_link_head]

[external_link offset=1]


2 Ok fine nghĩa là gì?   2 Ok fine nghĩa là gì?

Cụm từ này khá đơn giản, nghĩa là “tốt thôi, ổn thôi, được”. Được sử dụng khi bạn hài lòng hoặc đồng ý với điều đối phương đề ra.

Vd: Tôi sẽ đặt cho bạn một phần khoai tây chiên nhé! – Được thôi, tôi sẽ trả tiền lại cho bạn sau, cảm ơn bạn nhé.

Ok fine nghĩa là gì?nga – Ngày 04 tháng 10 năm 2018

[external_link offset=2]


Thêm ý nghĩa của Ok fine

Số từ:

Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)


<< oan thị mầu kamsamita >>

[external_footer]

Viết một bình luận