“ngộ nhận” là gì? Nghĩa của từ ngộ nhận trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

“ngộ nhận” là gì? Nghĩa của từ ngộ nhận trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"ngộ nhận" là gì? nghĩa của từ ngộ nhận trong tiếng việt. từ điển việt-việt "ngộ nhận" là gì? nghĩa của từ ngộ nhận trong tiếng việt. từ điển việt-việt "ngộ nhận" là gì? nghĩa của từ ngộ nhận trong tiếng việt. từ điển việt-việt

ngộ nhận"ngộ nhận" là gì? nghĩa của từ ngộ nhận trong tiếng việt. từ điển việt-việt

– đg. hiểu sai, nhận thức sai. vì ngộ nhận nên đã mắc mưu.

Xem nhiều hơn: Cinnamon Là Gì Và Cách Sử Dụng Cinnamon


hdg. nhận lầm, hiểu lầm. vì ngộ nhận nên đã làm sai.

ngộ nhận

ngộ nhận

  • verb
    • to mistakeNguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *