Ngộ Không Đại Náo Thiên Cung

Linh Minh Thạch Hầu

Vũ khí: Trường Côn

[external_link_head]

Kỹ năng:Yên Diệt – Cấm, Đấu Thần – Cổ, Diệt – Mặc, Đại náo – Tí

Tăng bậc :Thank khống chế nhóm

Sinh ra nhờ hấp thụ tinh hoa thiên địa nhật nguyệt. Coi yêu ma tà ác như kẻ thừ, tính cách mạnh mẽ, sở hữu một cơ thể dẻo dai chứa sức mạnh khống chế và cận chiến, phòng thủ mạnh mẽ, luôn đứng hàng đầu để chiến đấu

Tâm Nguyệt Hồ

[external_link offset=1]

Vũ khí:Túi thơm

Kỹ năng:Tinh Thế – Phần, Tính Ảnh – Chữa, thông Linh – Xuân, Tâm Chí – Nhuận

Tăng bậc :Tăng máu nhóm

Thiếu nữ hồ tộc với thiên phú trời cho, sở hữu sức mạnh trị liệu nhóm mạnh mẽ, tinh thông kỹ thuật công xa, có một trái tim nhân hậu, từng là 1 trong 28 vì tinh tú trên thiên đình, sức mạnh trị liệu và công xa là sự đảm bảo mạnh mẽ cho mọi trận chiến.

Lục Nhĩ Mỹ Hầu

Vũ khí: Song Đao

Kỹ năng:Huyên Diệt – Bạo, Trì Ảnh – Viêm, U Mộng – Cố, Thập Phương Diệt – Trảm

Tăng bậc :Công nhóm duy trì sát thương

[external_link offset=2]

Hiệu là thông phong đại thánh, sở hữu công siêu cao và sức mạnh bạo cận chiến, tinh thông các kỹ thuật trảm diệt, bướng bỉnh, hành hiệp trượng nghĩa, với kỹ năng công bạo giúp tiêu diệt địch mạnh nhanh gọn trong nháy mắt.

Thất Công Chúa

Vũ khí: Song Đao

Kỹ năng:Huyền Diệt – Bạo, Trì Ảnh – Viêm, U Mộng – Cổ, Thập Phương Diệt – Trảm

Tăng bậc :Công nhóm duy trì sát thương

Thất Công Chúa của Đông Hải Long Vương. Sở hữu công siêu cao và sát thương nhóm tầm xa, tinh thông các kỹ thuật khống chế, táo bạo, không chịu khuất phục, công xa và khả năng khống chế được tận dụng mạnh mẽ trong chiến đấu.

[external_footer]

Viết một bình luận